For et år siden ble Publicis Groupe sin strategi, Power of One, lansert i Norge. Nå tar byrå-grupperingen steget ut, og fusjonerer sine norske virksomheter. Med det blir Kitchen, Publicis Media (Starcom og Zenith), MSL og New Work et fullverdig økonomisk fellesskap.

- Med Power of One organiserer vi oss rundt kundene på tvers av fagområder. For å få modellen til å spille er det avgjørende å rive interne siloer, ikke minst knyttet til økonomi. Et samarbeid blir aldri 100 prosent på kundenes premisser så lenge partene sitter i ulike selskap med egne økonomiske interesser. Våre rådgivere skal tilby løsninger tilpasset kundens utfordringer, ikke sin egen produktportefølje, sier Peder Mittet som er administrerende direktør for Publicis-byråene.

Alle merkevarene i Publicis-gruppen skal imidlertid fortsette å bestå, men Mittet og resten av Publicis-ledelsen har besluttet å splitte opp det datadrevne reklamebyrået New Work.

- Vi beholder New Work som et nummer to-brand, men integrerer reklamedelen i byrået tettere med det kreative apparatet i Kitchen. Vi legger det inn under Kitchen, sier Mittet.  

I New Work jobber det rundt ti personer og her vil rundt halvparten bli med over til Kitchen, mens den andre halvparten legges inn under innholdssatsingen Shift. Dermed slutter byrålederen i New Work, Christian Raae, og medgründer av New Work, Patrick Ligner.

- Med New Work etablerte vi et spennende og nytenkende reklamebyrå med fokus på data og teknologi. I forbindelse med lanseringen av Power of One er det naturlig å tilgjengeliggjøre dette for hele gruppen. Jeg opplever på mange måter at min jobb nå er gjort, og det skal bli spennende å følge satsingen videre fra sidelinjen, sier Christian Raae i en melding.

Raae sier til Kampanje at Publicis-ledelsen og ham selv skilles som gode venner.

- Min relasjon til Peder Mittet og de andre i ledelsen er fortsatt veldig god og det er ikke noe dramatikk her, sier Raae.

Han legger til at han synes «det er en ærlig sak» at Publicis nå bestemmer seg for å slå sammen New Work med den øvrige gruppen. 

- New Work har laget mye nytt som ikke fantes i gruppen før, men når man gjennom Power of One ønsker å gjøre dette tilgjengelig for hele gruppen er min jobb gjort. Vi så tidlig at en samkjøring av gruppen ville komme, men det kom nok litt tidligere enn vi trodde. Det kan jeg være ærlig på, Men samtidig føler jeg at vi har klart å ta frem mange nye ting gjennom New Work.  

Sammen med Ligner var Raae også inne på eiersiden av New Work. De to eide til sammen 30 prosent av aksjene.

- Hva skjer med aksjeposten?

- Dette er ting som er regulert i kontrakten med Publicis og jeg kan dessverre si noe om det, men jeg har sluttet i gruppen og det gjelder også eierdelen, sier han.

- Hva nå?

- Jeg har nå sagt opp, men blir igjen for å hjelpe til med prosessen og kundeoverføringer en stund til så får vi se. Jeg har ikke noe å gå til, så nå blir det ut på markedet og se hva som skjer av spennende ting, sier han.

Teknologidelen av New Work legges sammen med Shift som fortsatt skal ledes av Lise Marie Mørkved. Hun vil dermed lede et team på rundt 20 personer med kompetanse innenfor innhold, teknologi og produksjon.

- Vi har vokst kraftig innenfor content både gjennom Kitchen, Starcom og Zenith de siste årene. I sum blir Shift nå et av markedets mest spennende miljøer med en utrolig spennende kombinasjon av kompetanse på innhold og teknologi, og vi får et enda bedre tilbud til kundene. Ikke minst har det vært moro å se hvordan flinke fagfolk som tidligere satt på ulike tuer, virkelig har funnet hverandre og driver både kundene og oss fremover, sier Kitchen-sjef og viseadministrerende direktør i Publicis, Haakon Dahl i en melding.