Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet faller med 6,6 prosent isolert i september, noe som betyr en reduksjon i reklameomsetning i underkant av 61 millioner mot fjoråret. Dermed er det igjen en nedtur i reklamemarkedet etter at markedet var tilbake i vekst i august. Også i juni og juli var det en nedgang i mediebyråenes investeringer. 

- August var en sterk reklamemåned, men nå opplever vi en utflating i september. Akkumulert på året har vi fortsatt vekst, men dette skyldes også en sterk inngang på året. Vi følger utviklingen på annonsørsiden tett fremover, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Kristin Brimi.

Les også: Reklamefallet stopper opp - liten vekst i reklamemarkedet i august

Hittil i år er det omsatt reklame via mediebyråene for 7,179 milliarder som er en positiv vekst på 193 millioner mot 2021. Det betyr at vi hittil i år opplever en moderat vekst på 2,8 prosent. 

Ser en på de enkelte kanalene så er det tilbakegang så langt i år for store kanaler som TV og nye og mindre kanaler som podkast. TV-omsetningen faller med 35 millioner mot 2021 og det er en nedgang på 1,4  prosent til snaue 2,5 milliarder kroner etter årets ni første måneder er lagt bak oss. 

Det er omsatt lydmedier for 346 millioner hittil i år, som er ven vekst på 6,5 % fra i fjor. Radio driver veksten alene med en økning i omsetningen på 21 millioner, mens podkast ligger stabilt med fjoråret og viser ikke særlig tegn til omsetningsutvikling.

- 2022 har vært et år preget av usikkerhet rundt fremtidsutsiktene til den norske økonomien. Forbrukernes tillitt til egen økonomisk situasjon var i tredje kvartal på det laveste nivået siden 1992, noe som påvirker hvilke kjøp og investeringer nordmenn gjør. Dette er det mange selskaper som begynner å merke, og det får konsekvenser for hvilke investeringer de er villige, og i stand til å gjøre i markedsføring, sier daglig leder i Carat og Dentsus norske mediebyråvirksomhet, Stian Jansen.

Nå gjenstår det kun ett kvartal igjen av reklameåret 2022 og det virker helt åpent om markedet vil holde seg i pluss eller falle. Men Jansen er langt fra sikker på at veksten i markedet vil holde seg. 

- Høsten er tradisjonelt sterke reklamemåneder. Dog ser vi at svingninger nå skjer raskt og i korrelasjon med den økonomiske situasjonen vi befinner oss i, noe som helt sikker også kommer til å påvirke oss frem mot årsskiftet, sier Jansen. 

Les også: Reklamefallet stopper opp - liten vekst i reklamemarkedet i august

Her ser du investeringene som har gått via mediebyråene fra januar til september i år. Tall i MNOK.

Medikanal 2022 2021 Endring i prosent
Digitale medier 3.052,0 3.036,0 + 0,5
- Display 1.275,4 1.273,1 + 0,2
- Influencer 18,1 17,6 + 3,1
- Sosiale medier 789,1 796,8,5 - 1,0
- Søk 504,8 495,0 + 2,0
- Video 464,5 453,3 + 2,5
TV 2.439,5 2.475,1  - 1,4
Lyd 345,81 324,6 + 6,5
- Radio 324,3 302,9 + 7,0
- Podkast 21,5 21,6 - 0,6
Kino 89,0 30,1 + 195,8
Utendørs 465,6 305,4 + 52,5
Dagspresse 258,4 281,7 - 8,3
Ukepresse 32,2 35,5 - 9,4
Fagpresse 17,9 16,0 + 11,4
DM 443,9 461,1 - 3,7
Andre medier 34,6 20,2 + 71,0
Totalt 7.179,3 6.986,0 + 2,8
- Programmatisk 876,5 869,2 + 0,8