Tidligere i år kritiserte jeg NHH for manglende innkjøpskompetanse på anskaffelse av reklamebyrå tjenester. På Kampanje.com kan vi nå lese om vurderingen som er gjort og hvilke byråer som deltok. Syv byråer deltok.  Det er minst tre for mange.

Spennvidden blant byråene er så stor at jeg trygt kan si at flere av dem ikke hører hjemme i samme pitsj. Her er byråer fra første- til tredjedivisjon og byråer fra ulike bransjer.

Les også: Hyper vinner «omfattende» NHH-anbud: - Har en del styrker som ikke kommer godt nok frem i dag

Det dyreste byrået budsjetterte oppdraget til nesten 70 prosent mer enn det billigste. Det sier både noe om byråene og briefen. De millimeternøyaktige scorene som er gitt, og den lille avstanden fra topp til bunn, tyder på at komiteen har hatt store problemer med å skille byråene fra hverandre.

Det sier mye om kompetansen og erfaringen til medlemmene i komiteen. Vinneren slo nummer to med 0,03 poeng på det som ser ut som en tipoengs skala.

Det gir ikke grunnlag for å velge et byrå foran et annet. Slik pitsjen presenteres på Kampanje.com står den til strykkarakter.