Norges største miljø av Wordpress-spesialister Dekode satser nå mot videre vekst i 2021. De økte omsetningen med 7,5 millioner i 2020 sammenlignet med 2019 og omsatte for totalt 45,6 millioner. Driftsresultatet endte på 3,8 millioner, opp 1,2 millioner fra 2019 da tilsvarende resultat var på 2,6 millioner kroner. 

Dekode har i år ansatt syv nye medarbeidere, og har planer om å ansette enda flere. Daglig leder Magne Ilsaas er godt fornøyd med sine nyansatte og planlegger mot videre utvikling for Dekode.

- Dette er kjernekompetanse. Vi har fått mange, langsiktige kunder som trenger en digital verktøykasse de kan bruke, og det skal vi hjelpe dem med å utvikle - også for fremtidige behov. Det er stor etterspørsel etter utviklingsleveranser, sier Ilsaas.

Ansetter i hurtig tempo
Dekodes nyansatte kommer fra ulike stillinger og skal bidra til vekst på hvert sitt område. Zsolt Revay, Kim Grytør, Thomas Jacobsen og Christian Toma skal bidra som utviklere, Camilla A. Rødsrud blir strategisk digital rådgiver, Ingeborg G. Hoffgard får stillingen people operations manager og Andreas Framnes blir ny innholdsprodusent.

Ilsaas er ikke ferdig med ansettelser i 2021, kommer det frem i pressemeldingen. To nye utviklere starter hos Dekode i mai, noe som vil bringe det totale antall ansatte opp til 50. Ilsaas sier han sannsynligvis kommer til å ansette flere i løpet av året.