Navn: Line Coll

Alder: 49

Stilling: Direktør i Datatilsynet

- Hvor går årets ferie? 

- Jeg har vært veldig heldig i år, siden jeg har hatt en del fri mellom to flotte arbeidsplasser. Jeg har vært i Italia på yoga helt alene og tatt med barna på interrail i Europa. Kontrastfylt, vakkert og nært og et privilegie å få være med barna på en slik reise. Avslutter med en tur til Hellas med søsteren min og alle barna; en tur som var planlagt lenge før jeg fikk den nye jobben! Her blir det sol, bading og lett kaos!

- Du har nå tatt over offisielt som ny direktør for Datatsilynet. Hva tror du blir de største forskjellene fra å jobbe som jurist i et stort, internasjonalt advokatfirma til å være direktør i offentlig forvaltning?

Det private næringsliv og advokatbransjen kjenner jeg jo godt, og jeg tenker jeg har mye å lære, både om vår organisasjon og også om det offentlige. Nå har jeg jobbet 3-4 dager i det offentlige, så det er litt tidlig å svare på hva som er de største forskjellene.

- Du arrangerer en utflukt i sommer og inviterer tre gjester. Hvem tar du med, hva spiser dere og hvor drar dere? 

- Ledelse er veldig spennende og god ledelse er så avgjørende for å få team til å fungere og levere. Siden jeg kan ønske meg fra øverste hylle, så vil jeg gjerne invitere Nicolai Tangen. Jeg syns hans energi og filosofi inn mot både ledelse og det å levere er veldig spennende! Sammen med ham hadde jeg gjerne invitert Kristin Skogen Lund, som jo også har mye energi og har levert på utrolig mange områder og som nå leder en veldig spennende organisasjon – både med tanke på personvern og ikke minst digitalisering. Det samme gjelder jo absolutt også den tredje jeg ville invitert – Hans Christian Holte i NAV. Det å få hans perspektiv på ledelse i det offentlige og ikke minst det å stå i en rivende digital utvikling hadde vært flott.

- Jeg tror det kunne blitt en veldig interessant samtale om både ledelse og hvor Norge som digital nasjon er på vei. Kanskje måtte det blitt to utflukter til og med, for å dekke over disse spennende temaene! Det måtte blitt noe italiensk – gjerne pizza – så vi måtte funnet et godt sted for det! Alt med smeltet ost er godt!

- Hva er du god og hva er du dårlig til? 

- Jeg er veldig god til å planlegge og utføre. Jeg prokastinerer aldri. Jeg er ikke så god med tall.

- Både prisene og rentene på boliglånet øker. Hva blir det første som ryker av forbruk dersom du må stramme inn livreima? 

- Det må bli klær. Jeg har nok.

- NRK slettet nylig Facebook-siden til NRK Nyheter med over en halv million følgere. Var det riktig og bør flere medier følge etter? 

- Facebook og andre sosiale medier kan spille en viktig rolle i en virksomhets formidling. NRK står selvsagt i en særlig stilling i så måte. Det må alltid foretas grundige risikovurderinger av både de juridiske kravene og det tekniske forut for slike beslutninger, og det antar jeg at NRK også har gjort. Det er imidlertid ikke en risikovurdering av typen «one size fits all», så her må den enkelte virksomhet selv vurdere hva som er riktig, og ikke automatisk følge etter tilsvarende virksomheter.

- Hvorfor er det greit med fast track på flyplassen, men ikke på Tusenfryd? 

- Dette har jeg egentlig ikke så mye tanker om, men jeg antar at det rokker ved en grunnleggende likhetstanke i det norske folk som kommer særlig på spissen når det er barn i bildet. Det skal være like muligheter eller like kjedelig for alle – også i køen på Tusenfryd.

- Prinsesse Ingrid Alexandra er fylt 18 år og de første kjæreste-oppslagene er allerede publisert. Må Slottet akseptere at mediene snur hver stein i prinsessens privatliv? 

- Her ligger det mye spennende juss! Prinsessen er en offentlig person, og grensen mellom hennes privatliv og hva media kan skrive om og publisere vil alltid være et spenningsfelt. Det vil også være i stadig endring – det den Europeiske Menneskerettsdomstolen avgjorde for prinsesse Caroline av Monaco i sin avgjørelse fra 2012 og senere avgjørelser fra Høyesterett her hjemme er et viktig utgangspunkt for vurderingen, men kanskje må man se på dette med friske øyne i den digitale verden vi lever i nå, med kamera på alles hender og en digital tilstedeværelse vi ikke har hatt tidligere.

- Hvem har den største PR-jobben liggende foran seg hvis de skal rette opp imaget sitt? 

- Dette verken kan eller ønsker jeg å svare på.

- Stortingets talerstol blir din for en dag. Hvilken sak vil du heise frem som den viktigste? 

- Personvernets vilkår i et digitalt og fremtidsrettet Norge – balansen mellom ivaretagelse av personvern som en grunnleggende og fundamental rettighet og innovasjon og utvikling i et digitalt samfunn.