Mens 79 prosent av befolkningen forteller at de sannsynligvis eller definitivt ikke vil betale for en annonsefri versjon av Facebook, er det kun åtte prosent som som svarte at de helt sikker eller sannsynligvis er villig til å betale. Det overrasker ikke Ipsos-sjef i Norge, Eirik Ekrann.

- Vi er ikke så overrasket over det. Det er ganske vanlig at når forbrukere er vant med en gratisvariant, så er man ikke villig til å plutselig måtte betale for det, sier han.

- Med det sagt tror vi at skifte allikevel kan gå ok, men at det er en liten treghet hos publikum, legger Ekrann til.

Større betalingsvilje for Instagram
I tillegg til Facebook vil det bli muligheter for å skaffe seg en annonsefri versjon av Metas andre gigantmedium, Instagram. Her virker det som betalingsviljen er noe større. 63 prosent sier at de sannsynligvis eller definitivt ikke vil betale for tjenesten.

- Generelt er folk mer villig til å betale for Instagram enn Facebook. Det virker som at dess mer spesalisert mediet er, jo mer åpne er folk for å betale, sier Ekrann.

Yngre mest positive
Betalingsvilnjen for de annonsefrie versjonene av disse plattformene er høyest blant unge i aldersgruppen 18-29 år. Her svarer 26 prosent at de er villig til å betale for Facebook, mens 27 prosent sier det samme om Instagram.

- Adapsjonen er raskere blant yngre. De er som regel mer åpne for å dele egne data, og er mindre opptatt av personvern. De er også mer åpne for å prøve andre modeller. Åpenhet blant yngre er ikke noe spesielt for sosiale medier som sådan, sier Ekrann.

Befolkningen som er 40 år og oppover har en svært lav betalingsvilje for annonsefrihet. Kun to prosent svarer at de helt sikkert eller sannsynligvis ville være villige til å betale, enten det er for Facebook eller Instagram.