5,3 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år sier at de har hatt behov, men likevel ikke bedt om å få offisielle dokumenter via myndighetenes nettsider eller app de siste tolv månedene.

- Blåst opp med vekter i utvalgsundersøkelsen kan dette gjelde cirka 214.000 personer, sier seksjonssjef Erik Fjærli i SSB.

Blant dem som svarer at de ikke har brukt offentlige nettjenester det siste året, selv om de har hatt behov, oppgir en av seks at det er fordi de ikke visste hvordan nettsiden fungerer.

Ellers oppgir en av sju bekymringer for personvern som årsak, mens en av åtte svarer at de trenger hjelp fra andre for å bruke offentlige nettjenester.

Andelen av befolkningen som ikke bruker e-ID – den mest brukte digitale tjenesten i Norge – er på 1,6 prosent. Det tilsvarer omtrent 68.000 personer.

Blant dem oppgir fire av ti at de ikke visste om elektronisk identifikasjon.

- Dette er ikke overraskende. De få som dette gjelder, tilhører sannsynligvis et lite mindretall av befolkningen med minimal digital kompetanse. Samtidig sier fire av ti at de har e-ID, men at de har utfordringer med å bruke den, sier Fjærli.