Podkasten Tinius Talks presenteres på Kampanje.com etter avtale mellom Stiftelsen Tinius og Kampanje og uten noen form for økonomiske bindinger.

Abonnement er en attraktiv forretningsmodell, også i mediebransjen. I en ny podcast fra Stiftelsen Tinius forsøker Kjersti Løken Stavrum sammen med Tor Jacobsen, direktør for brukerbetaling i Schibsted, og Jon Erik Ofstad, direktør og partner i Subscrybe, å se fremover i abonnementsøkonomien.

- Abonnement har alltid vært den bærende finansieringsformen når det gjelder brukerbetaling, sier Jon Erik Ofstad.

- Før var det fokus på innsalg og innlåsing. Så kom de enkle og greie løsningene til Netflix og Spotify. Og nå ser vi abonnement som tilpasser seg samfunnstrender, for eksempel abonnement som kombinerer mote og bærekraft, forklarer han.

- Mye vekst igjen
Panelet diskuterer både vekstpotensialet og utfordringene for medieabonnementer.

- Jeg tror det fremdeles er mye vekst igjen i Norge og Sverige. Vi kan tenkte smartere om bundling og pakketering av abonnementene, både internt i bransjen men også mellom medier og andre aktører, sier Tor Jacobsen, direktør for brukerbetaling i Schibsted. 

- New York Times hadde i siste halvår i fjor halvparten av sin abonnementsvekst utenfor sin redaksjonelle kjerne. Det var fra kryssord, cooking-tjenester og e-handel. Nå lanserer de et nytt produkt som heter Parenting, en redaksjonell tjeneste om hvordan du skal oppdra barn, forteller han.

- Den største utfordringen
Ofstad mener mediehusene bør fokusere på å få ned snittalderen på sine abonnenter. 

- Å få fatt på aldersgruppen unge voksne, de mellom 30-40 år, er vel kanskje mediebransjens største utfordring. Det tror jeg i stor grad skyldes produktutvikling, sier Jon Erik Ofstad, direktør og partner i Subscrybe.

Jacobsen mener abonnementstilnærmingen gjør mediene mer brukerorientert.

- Den store fordelen med abonnement er at man blir konsumentdrevet i tilnærmingen til produktutvikling og hva man skriver om i avisene. Jeg tenker det er good news at stadig flere er villig til å betale for journalistikk, sier Jacobsen.

- Vi må også skille mellom det å betale for abonnement og bruke det. For ser vi på bruken har vi aldri nådd flere brukere enn vi gjør i dag, men det å betale tar lengre tid, forklarer han.

Abonnement som lojalitetsprogrammer
Panelet er enig i at mediebransjen bør utvikle sterkere lojalitetsmekanismer. De nevner SAS, Netflix og Amazon som eksempler på selskaper som kombinerer fordelsprogrammer med abonnement.

- De nye lojalitetskonseptene er abonnementsløsninger som du betaler for, og fordi du betaler så får du fordeler. Det øker frekvensen av kjøp. Ta for eksempel Amazon Prime. Amazon sier selv at Prime-medlemmene handler 2,5 ganger så mye enn vanlige Amazon-besøkere, sier Jon Erik Ofstad.

- Vi og andre medieselskaper har ikke utarbeidet gode nok lojalitetsmekanismer. Der er det en del andre som er utrolig gode, så her tror jeg vi kan jobbe mer, svarer Jacobsen.

Jacobsen forteller at Schibsted kontinuerlig jobber med utvikling av abonnementsrelasjonen til sine lesere som dagmlige morgenrapporter og personaliserte tjenester.

- Når du har abonnementsrelasjonen så kan du utvikle en del andre typer produkter og det tror jeg vi kommer til å se mer og mer, sier han.

Hør episoden om abonnementsutvikling i mediebransjen her.