Heydays ferske 2018-tall viser at designbyrået endte fjoråret med en omsetning på 16,2 millioner kroner og et resultat før skatt på hele 4,6 millioner kroner. Det vil si at nesten hver fjerde krone selskapet drar inn ender på bunnlinjen. 

Designbyrået fortsetter dermed den gode veksten de har hatt de siste årene. Siden 2016 har byrået mer enn doblet resultatet sitt, som da var på to millioner kroner. Samme året endte omsetningen på 9,3 millioner kroner. 

- Det er et godt tiårsjubileum. Dette er den beste versjonen av Heydays hittil, forteller medgründer og strategiansvarlig i Heydays, Mathias Hovet, om det som er selskapets beste omsetning og resultat siden oppstarten i 2008. 

I sitt første fulle driftsår i 2009 hadde Heydays en omsetning på 1,7 millioner og et resultat før skatt på rett i overkant av 130.000 kroner. 

Hovet forklarer de gode resultatene med at de vokser sammen med kundene sine, og at de med tiden har inntatt en spesialistrolle.

- Vi har gått fra å ha primærfokus på identitet og merkevarebygging, mens vi nå også bistår på strategi, produktstrategi og tjenestedesign. Jo bedre vi ser at vi kan håndtere og hjelpe kundene våre, jo bredere kan vi gå ut å hjelpe de. Vi tjener på at små kunder blir store kunder, sier Hovet til Kampanje. 

Satser på mindre selskaper
De siste tre årene har Heydays gradvis spisset seg inn mot oppstarts- og vekstselskaper og gått bort fra større kunder. Det har gitt mynt i kassen for designbyrået, som har hatt en sterk vekst på både omsetnings – og resultatsiden siden 2016. I fjor tok også eierne ut et utbytte på 2,5 millioner kroner, hvor rundt halvparten gikk til investeringer i deres nystartede emballasjeselskap, Goods. 

Selv om det klinger i kassen, forteller Hovet at det er en utfordrende nisje de har gått inn i.

- Vi får et bredt ansvar og jobber i et høyt tempo. Samtidig er det vanvittig lærerikt og ekstremt givende å hjelpe nye selskaper ut i verden. Å øke sjansene for at selskaper skal lykkes er en litt annen øvelse som krever mer spesialisering enn der vi kom fra, som var å jobbe med større selskaper.

- En portefølje av tidlig-fase-selskaper medfører risiko
I dag har byrået rundt 25 til 30 kundeforhold hvorav flesteparten er oppstarts- og vekstselskaper. Blant kundene de bistår finner man selskaper som Ably Medical, Fiken, Finstart, Oslo Bysykkel, Huddly og Hjemmelegene. De har også noen større kunder på listen, som blant annet NRK og Kolonial.no. 

Ifølge Hovet har de en god spredning, og ingen av kundene skal stå for mer enn ti prosent av omsetningen

- Vi hjelper til enhvert tid flere selskaper som er i ulike deler av sin reise. Noen av selskapene er på forrentingsutvikling, andre skal lansere og gå tungt ut og noen av selskapene er i ferd med å etablere seg soms tørre selskaper. Vi har valgt en modell som gjør at vi ikke er avhengige av store anbud, og hvor vi får spredd risikoen. 

- For det medfører risiko å være oppstarts- og vekstselskapenes byrå?

- Det er klart at å ha en porteføje av tidlig-fase-selskaper vil medføre risiko, men det viktigste for oss er å være tålmodig med kundene våre og levere over tid. Når de blir større og får mer behov kan vi supplere de der også.

Heydays øker år for år:

År Omsetning Resultat
2018 16,22 4,62
2017 12,77 3,10
2016 9,36 2,03


Alle tall i MNOK.