Facebook befinner seg midt i en annonseboikott som tar sikte på å få bukt med mengden hatefulle ytringer på plattformen. En rekke av verdens største annonsører har samlet seg under emneknaggen #StopHateForProfit i et forsøk på å tvinge Facebook til handling.

Med dette som bakteppe, reagerer byråleder Sindre Beyer i Try Råd på at Facebook tilsynelatende har trappet ned antall ansatte som går gjennom innhold som rapporteres av brukerne. 4. juli rapporterte han at et innlegg fra Facebook-gruppen Politisk Ukorrekt, som han mener både er hatefullt og falskt. I innlegget hevder gruppen at NAV gir gratis pistolopplæring til innvandrere i Norge. «Når du vet at du er utstyrt med nytt pass, men «hjem befolkningen» begynner å bli kjedelig», står det i innlegget, som ledsages av et bilde av kvinner i hijab som sikter med skytevåpen.

Påstanden bygger på at en mediesak fra 2019 om en 16 år gammel flyktning i Kvinesdal som benyttet seg av NAVs tilbud om en gratis fritidsaktivitet til å melde seg inn i den lokale pistolklubben. Klubben ligger under Norges idrettsforbund, og oppfyller dermed kravet fra NAV. Bildet som brukes i Facebook-innlegget har ingenting med saken å gjøre.

- Oppsiktsvekkende
Den umiddelbare, automatiske beskjeden Beyer fikk fra Facebook var at de har «færre til å gå gjennom innhold for tiden», og over én uke senere ligger innlegget fortsatt ute, noe som også kan bety at Facebook har funnet at det ikke bryter retningslinjene deres. Han har heller ikke fått noen tilbakemelding på rapporteringen.

- Varselet er ikke tatt til følge, noe jeg er uenig i, men det som er mest oppsiktsvekkende i disse dager er at de sier at de ikke har folk på jobb. Dette er ikke tiden for å sette færre til å gå gjennom innhold, sier Beyer til Kampanje.

Han mener innlegget er hatefullt fordi det har som hensikt å stigmatisere asylsøkere og falskt fordi NAV ikke gir pistolopplæring til asylsøkere, slik innlegget hevder. Han viser også til at bildet er tatt fra et internasjonalt nyhetsmedium.

- Det virker litt dumt i den alvorlige debatten de befinner seg i at de har færre folk på jobb. Det er skummelt hvis det er gjengs i hele verden.

- Kan det tenke seg at det kan skyldes koronapandemien, og er det i så fall formildende?

- Ingen redaktørstyrte medier kunne ha sagt det samme, så jeg vil ikke si at det er formildende. I så fall burde de ha skrevet det.

Les også: Annonse-boikotten mot Facebook fortsetter

- Fraværsassistent
Beyer legger til at de bruker Facebook aktivt i Try Råd og at han personlig liker plattformen godt.

- Men gitt debatten om ytringsfrihet og hatkommentarer, virker dette litt for slapt.

Han viser også til kommentaren i Aftenposten fra Facebooks kommunikasjonsdirektør Nick Clegg, der Clegg skriver at de har satt 35000 mennesker til å moderere innholdet på Facebook, og at 95,7 prosent av innrapporteringene behandles innen 24 timer.

- Når Facebook møter krav fra annonsørene om å være mer offensive, er det rart å få en fraværsassistent. Det er ikke et privilegium Facebook kan ha, sier Beyer.

Skylder på korona
Kommunikasjonssjef Camilla Nordsted skriver i en e-post til Kampanje at det er koronapandemien som forsinker arbeidet.

- På grunn av covid-19 har vi som alle andre vært nødt til å ta en rekke forholdsregler for å beskytte våre medarbeidere og forhindre smitte. Det har blant annet innebært at vi siden midten av mars har jobbet med et redusert team av innholdsmoderatorer som har vært ekstra fokusert på det mest kritiske og skadelige innhold, som barnemisbruk, terror, selvmord og selvskading, og at vi på andre områder har vært mer avhengig av teknologi, skriver hun.

Nordsted forklarer at de med hjelp av teknologi klarer å luke ut størstedelen av innholdet som bryter med retningslinjene og at de kontinuerlig jobber med å forbedre systemene.

- Men Teknologien forstår ikke lokal kultur og kontekst like godt som mennesker gjør, og derfor vil det være tilfeller der vi nå vil bruke lengre tid enn normalt på å vurdere innhold, til våre globale kontorer er tilbake på full kapasitet.