Kristian Myhren Pharo

Jobber i: WAL
 
Spesialsering rundt e-sport og gaming i Norge. Sosiale Medier ansvarlig for studentmediene i Trondheim, og masterstudent i informasjonsteknologi & media på NTNU.