Wenche Taugbøl

Jobber i: Amesto Marketing
Jobbet i: JCP Nordic

 

Prosjektleder
 
Prosjektleder og systematiserer