BRANDED CONTENT

Nå ut til Kampanjes lesere med dine artikler. Vi har distribusjonen, virkemidlene og målgruppen. Du bestemmer innholdet.

For English, press here.

Ved å publisere gode og innsiktsfulle artikler som engasjerer målgruppen på Kampanje.com, får du frem kunnskapen og kompetansen din bedrift besitter. Dette skaper oppmerksomhet rundt merkevaren deres ved at vi sørger for at ditt innhold treffer den riktige målgruppen. Så lenge innholdet er riktig og godt, opplever vi at disse artiklene oppnår særdeles gode resultater.

KONTAKT OSS FOR ET SKREDDERSYDD TILBUD

Nina Gade Tenvik, nina@kampanje.com, 913 76 776
Hanna Boyson, hanna@kampanje.com, 416 71 206 

DETTE ER BRANDED CONTENT HOS KAMPANJE

Annonsørfinansiert innhold på Kampanje får en bred distribusjon. Artikkelen blir publisert på forsiden av Kampanje.com (100.000 unike lesere i uken), på Facebook-siden vår (30.000 følgere), på LinkedIn (9.900 følgere) og i nyhetsbrevet (5.500 abonnenter). I tillegg kommer eventuelle bannere.

Branded content på Kampanje kan enten kjøpes/publiseres som enkeltstående artikler, eller i en pakke på fire artikler (branded stories).

1. Enkeltstående artikler

En native artikkel er en artikkel som ligner på en redaksjonell artikkel, men som blir merket som betalt innhold. Artikkelen publiseres øverst og følger flyten nedover på forsiden på Kampanje.

For økt oppmerksomhet og effekt av kampanjen er støttebannere inkludert. Bannerannonser bidra med å øke antall lesere og gir artikkelen lengre levetid.

Produkteksempel


Pris enkeltstående artikkel inkludert støttebannere
kr. 25 000

   • Publisering av artikkelen i flyten på Kampanje.com
   • Artikkelen deles på våre Facebook-side med 30.0000 følgere
   • Artikkelen deles på vår LinkedIn-side med 9.900 følgere
   • Artikkelen deles i vårt nyhetsbrev som går ut til 5.500 abonnenter
   • Støttebannere for økt eksponering og synlighet. 
    • Annonsebannere linkes til artikkelen, både mobil- og desktop-formater.
     *Formater og antall visninger varierer etter ledig kapasitet.


2. Branded Stories 

Branded Stories er vårt mest effektive branded content-produkt. Den består av fire enkeltstående artikler. Branded Stories er et felt på forsiden av Kampanje.com. Artiklene publisere først en og en som enkeltstående artikler som går i flyten på Kampanje.com fordelt over to uker. Når alle fire stillingen er publisert, publisere alle fire artikler samtidig i feltet Branded Stories hvor de ligger i minst to uker. Den totale eksponeringstiden for alle artiklene blir dermed én måned. For økt oppmerksomhet og effekt av kampanjen er støttebanner inkludert. Bannerannonseringen bidra med å øke antall lesere og gi artiklene lengre levetid.

Produkteksempel
Fire artikler i Branded Stories-feltet på forsiden av Kampanje.com.


Pris Branded Stories, fire artikler inkludert støttebannere
kr. 70 000

   • Publisering av fire artikler i flyten på Kampanje.com
   • Publisering av fire artikler i Branded Stories-feltet på Kampanje.com
   • Artiklene deles på våre Facebook-side med 30.0000 følgere
   • Artiklene deles på vår LinkedIn-side med 9.900 følgere
   • Artiklene deles i vårt nyhetsbrev som går ut til 5.500 abonnenter
   • Støttebannere for økt eksponering og synlighet.
    • Annonsebannere linket til artikkelen, både mobil- og desktop-formater.
     *Formater og antall visninger varierer etter ledig kapasitet.

 

Hvordan bestiller jeg?

Å bestille en branded content på Kampanje.com er raskt og enkelt. Send oss en e-post så skreddersyr vi en pakke til deg ut fra ditt budsjett og behov, og publiserer artikkelen så snart vi har mottatt materiellet og det er ledig kapasitet. 

Spesifikasjoner til artiklene og bannerne finner du her!

INNSIKT OG ANALYSE

Vi i Kampanje er strategiske rådgivere i utformingen av innholdet gjennom nær dialog med kunden. Vi monitorerer artiklene i alle kanaler underveis, og gir kunden løpende rapporter. Hvis det er ønskelig å vri på kommunikasjonen for å oppnå bedre resultater, vil man kunne gjøre dette underveis, både når det gjelder tittel, innhold, bildet i artikkelen og budskapet i eventuelle bannere.

TRENGER DU HJELP TIL INNHOLDSPRODUKSJON?

Å produsere innhold for egenpromotering havner ofte på siden av kundearbeidet. I travle tider kan det derfor være vel så hensiktsmessig å få hjelp til å skrive gode artikler om egen virksomhet. Ta kontakt her for et tilbud om innholdsproduksjon.

Ønsker du kun noe inspirasjon, så har vi en del gode eksempler på branded content fra ulike bransjer og kunder:

Tech:

      

Byrå:

          

Medier:

         

Annonsør:

      

Foreninger:

         

Rekruttering: 

      

Utdanning:


KONTAKT OSS FOR ET SKREDDERSYDD TILBUD

Nina Gade Tenvik, nina@kampanje.com, 913 76 776

Hanna Boyson, hanna@kampanje.com, 416 71 206