STILLINGER

Stillingskarusell 

 • Teksten til stillingsannonsen.
 • Link til dit søknaden skal sendes.
 • Søknadsfrist (snarest eller spesifikk dato)
 • Logo (format 320x220)
 • Arbeidsted 
 • Arbeidsforhold (fast/vikariat) 
 • Engasjerende bilde til bruk på Facebook organisk (1200x628)
 • Engasjerende bilde til bruk i sosiale medier sponset (1108x1108)
 • Om ønskelig: Film til annonsen (embedded lenke)
 • Fakturainformasjon (digital postkasse) 


Stillingskarusell bookes fra dato til dato. Stillingen publiseres raskt samme dag som vi mottar materiell.

Eksempel på engasjerende bilde:

Stillingspakke - synlighet

Small
Toppbanner mobil, format: 600x600 (html:320x320)

Medium
Toppbanner mobil, format: 600x600 (html:320x320)
Sticky desktop , format: 180x500

Large >Toppbanner mobil, format: 600x600 (html:320x320)
Toppbanner dekstop, format: 980x300

Desktop:Alle formater støtter flash, JPG, GIF eller HTML5. Tyngde på bannere må ikke overskride 90 Kb.
Mobil: Kun JPG, GIF eller HTML5. Tyngde på bannere må ikke overskride 100 Kb. 

Stillingskarusell bookes fra dato til dato. Stillingen publiseres raskt samme dag som vi mottar materiell.
Bannere selges på ukesbasis, mandag - søndag. Materiellfrist torsdag kl.12.00 uken før kampanjestart.

Stillingspakke - merkevarebygging

NATIVE ARTIKKEL

 • Firmalogo: 200x200 pixler.
 • Hjemmeside-URL: Hjemmesiden som er «avsender» av artikkelen.
 • Overskrift/tittel: Anbefaler korte titler, som en pekepinn sier man: Seks ord eller mindre i tittelen. Tittelen kan maksimalt være 50 tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting.
 • Ingress: Et kort innledende avsnitt som skal gi en introduksjon til eller oppsummering av stoffet. Målet med ingressen er å fange leserens oppmerksomhet slik at de får lyst til å lese resten av artikkelen. Ingressen kan maksimalt være 80 tegn, inkludert mellomrom og tegnsetting.
 • Artikkeltekst: Her er det åpent spillerom i forhold til antall ord. Men, ha i bakholdet at man skal kunne lese hele artikkelen, så det kan være en idé å ikke lage den for «teksttung». Vi anbefaler rundt 500 -1000 ord.
 • Bilde: 980x674 pixler.
 • Bildebeskrivelse: En tekst som knytter bildet sammen med teksten i artikkelen.
 • Hvem har tatt bildet? Eventuelt hvor kommer det fra?: Krediter fotograf eller bildebase.
 • (Eventuelt video): Videoer må lastes opp på egen videoplattform som vil generere en embed-kode. For eksempel Youtube eller Vimeo. Send link til video + embedkode.

Web-produkter/bannere

Desktop

Annonseprodukt Plassering Størrelse
Toppbanner Front/artikler 980x150/300
Skyskraper** Front/artikler 180x500
Skyskaper sticky** Front/artikler 180x500
Banner 1 Front 300x250
Artikkelstripe*** Artikler 980x300
Produktstripe 1 Front 980x150
Produktstripe 2 Front 980x150

* Gjennomgående med unntak av Premium og Byråguiden.
** Gjennomgående med unntak av Premium, ledige stillinger, søk, søkeresultat og Byråguiden. Vises ikke på nettbrett.
*** Kun artikler, med unntak av Premium og Byråguiden.
Alle formater støtter flash, JPG, GIF eller HTML5. Tyngde på bannere må ikke overskride 100 Kb.

Bannere selges på ukesbasis, mandag - søndag.
Materiellfrist torsdag kl.12.00 uken før kampanjestart.

Mobil

Annonseprodukt Plassering Størrelse
Toppbanner Front/artikkel 600x600
Banner 1 Front 600x600
Banner 2 Front 600x600
Banner 3 Front 600x600
Bunnbanner Front/artikkel 600x600


Kun JPG, GIF eller HTML5. Tyngde på bannere må ikke overskride 100 Kb. 

Bannere selges på ukesbasis, mandag - søndag.
Materiellfrist torsdag kl.12.00 uken før kampanjestart.

Nettbrett stående

Annonseprodukt Plassering Størrelse
Toppbanner Front/artikkel 768x150
Banner 1 Front 768x150
Banner 2 Front 768x150
Banner Front 768x150
Bunnbanner Front/artikkel 768x150

Det kan også benyttes 980x150 format på iPad stående. Formatet vil da bli skalert ned til 768 i bredde.
Kun JPG, GIF eller HTML5. Tyngde på banner må ikke overskride 100 Kb. 

Bannere selges på ukesbasis, mandag - søndag.
Materiellfrist torsdag kl.12.00 uken før kampanjestart.

Nyhetsbrev

Annonseprodukt Størrelse
Banner 1 680x140
Banner 2 680x140
Board 1 330x200
Board 2 330x200

Kun JPG eller GIF. Tyngde på bannere må ikke overskride 100 Kb.