- Undersøkelsen ble gjennomført i uke 17 og bekrefter at det skal handles og investeres i både varer og tjenester fremover. Vi spurte leserne som beslutningstakere og som forbrukere om hvilke kortsiktige behov de har nå etter 12.mars. Og svarene gir grunn for optimisme. Det skal fortsatt foretas innkjøp både innen næringslivet og i husholdningene de neste ukene, sier Innsiktsansvarlig Lena Kristiansen.

Se Hegnar Medias annonseprodukter her 

Gode annonsepriser og pakkeløsninger

Gretha Nicolaysen, annonsedirektør i Hegnar Media, kommenterer undersøkelsen slik:

- Resultatene av denne temperaturmålingen på våre leseres kjøpsplaner bekrefter at det nå er et mulighetsrom for de annonsørene som har relevante budskap og tilbud å komme med i et marked som har endret seg kraftig den siste tiden. Vi i Hegnar Media har forståelse for at det er utfordrende for annonsørene å finne rom i budsjettene for økte medieinvesteringer og har derfor tilpasset oss med meget gode annonsepakker og løsninger for de som nå ønsker å være tilstede.

- Korona-pandemien har satt samfunnet på prøve, og på alle områder blir det arbeidet med å orientere seg i løpet av denne utfordrende tiden. For annonsemarkedet har dette også betydning, og bransjen leter etter svar på hvordan de skal takle annonseringsspørsmålet. "Kan man annonsere?" "Hvordan skal vi annonsere?” sier Daniel Edstrøm, CEO i RAM Norge.

Fortsatt behov for varer og tjenester

- Hegnars undersøkelse i samarbeid med oss i RAM bekrefter det vi også kan se fra våre internasjonale studier. Mediekonsumet er høyere enn på lang tid fordi befolkningen søker mer informasjon, kombinert med at de har mer tid. Undersøkelsen viser videre at selskaper fortsatt planlegger investeringer på kort sikt, spesielt innen sektorer som Advokat, Bank / Finans, Regnskapstjenester, Kontorrekvisita, osv. Og forbrukere stopper heller ikke kjøpene. For eksempel er både apotekvarer, hage, bygg og sportsutstyr noen områder som skiller seg ut, sier Edstrøm.

Vi er mer lydhøre for annonsebudskap

RAM har analysert sin database med over 230 000 kampanjemålinger og kan se at for det norske annonsemarkedet er det tydelige tegn på at mottakerne av reklamebudskap er mer oppmerksomme og mottakelige enn på lenge. De siste to månedene ser vi også store økninger i hvor positivt innstilt mottakerne er til annonsene.

Den samlede vurderingen basert på analysen vår er at tiden vi er i kan være en god mulighet for annonsører med relevante tilbud og budskap å nå kommunisere dette i relevante kanaler til målgruppen.

Vil du vite mer om undersøkelsen eller ønsker du å annonsere i Hegnar Media sine kanaler? 

Ta kontakt med: 

Annonsedirektør Gretha Nicolaysen på 932 23 550 eller gretha.nicolaysen@hegnar.no

Analyseansvarlig Lena Kristiansen på 975 74 700 eller lena.kristiansen@hegnar.no

Se Hegnar Medias annonseprodukter her