Fra den ene dagen til den andre var livet vårt forandret. En god start på året for veldig mange markedsførere, ble over natten til en helt annen hverdag enn planlagt. Markedsavdelingen hos SAS Institute var intet unntak. De måtte raskt snu om på markedsplanene.

Som samarbeidspartner til ANFO fikk de god innsyn i hvordan andre aktører ble preget av coronaviruset. Som interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere, var ANFO tett på sine medlemmer, og de merket brått en endring i adferd og behov.

- Vi streber etter å være markedsførerens beste venn. Målet vårt om å bidra til å skape de beste rammevilkår og støtte bransjen, gjelder nå mer enn noen gang. Vi deler oppslag og lenker til gode løsninger via nettsiden vår. Koronainnsikt og gjennom Koronatrackeren holder vi fingeren på pulsen på hvordan epidemien påvirker medlemmene våre, sier Thomas Rønnerud i ANFO.

 Hva er status nå, nær to måneder etter at restriksjonene ble innført i Norge?

- Per i dag sier så mange som 1 av 3 at man ikke forventer negative effekter for egen virksomhet som følge av situasjonen. Kanskje noe mer overraskende sier hele 21% at de faktisk forventer positive effekter, sier Rønnerud.

9 av 10 annonsører har justert markedsplanen under pandemien, men det ser ut som kuttene i budsjettene blir mindre enn det man først fryktet, heldigvis. Her er det selvsagt store bransjeforskjeller. Men hvor er det markedssjefene kutter? På annonsering og events?

- Det er et godt spørsmål. I og med at vi ikke stiller konkrete spørsmål om dette i korona trackeren så blir det selvsagt bare antagelser, men naturligvis kuttes events først. I tillegg er det naturlig å anta at når man blør på grunnlag av korona, så vil reklameinvesteringene enten kuttes eller omdisponeres. Når det kommer til teknologi for å løse arbeidsdagen på en annen måte enn man har gjort tidligere, vil jeg tro investeringsviljen er mer til stede enn det har vært noen gang, iallfall for noen, sier Rønnerud.

ANFO har merket økt etterspørsel blant medlemmene sine om å få hjelp til å navigere i jungelen av ulik teknologi for markedsførere. Ønsket om å øke kunnskapen rundt digital markedsføring og virtuell kundedialog har styrket seg den senere tiden. 

- Tiden er inne for å lære nytt og tenke nytt. Vi har inngått et samarbeid om en ny webinarserie med SAS Institute for å tilby kompetansepåfyll rundt MarTech og lanserer også MarTech Academy. Det er oppmuntrende å se hvordan bransjen mobiliserer og trekker sammen for å dele av sin kunnskap for alles vinning, avslutter Rønnerud, som er sponsor- og medlemsdirektør i ANFO

Interessert i å lære mer om Martech?

  • Webinar 1: MarTech CX2030 - Koronatrackingen viser at 1 av 4 annonsører nærmest har endret all markedskommunikasjon med tanke på budskap og innhold. Dette var temaet for det første webinaret, som også inkluderte en demonstrasjon av digitalisert kundedialog i praksis og funnene i en stor global undersøkelse fra SAS om marketing i 2030

  • Webinar 2: MarTech Essentials - The 4 p’s introduserte et praktisk rammeverk som hjelper deg som vil bygge din markedsføringsteknologistrategi, styrke din interne kompetanse innen Martech og optimalisere arbeidsprosessene rundt smidige praksiser.

  • Webinar 3: MarTech Cookies - Mye er mulig, men hva er tillatt? Når formålet med håndteringen av personopplysningene er markedsføring, må man forholde seg til regelverket om personvern (GDPR). Det gir mange praktiske utfordringer for markedsførerne.