Med pandemien skjøt ikke bare digitaliseringen voldsom fart, men sendte næringslivet ut i et lovløst cyberrom. Mengden alvorlige angrep, spionasje og organisert kriminalitet via cyberrommet akselererer betraktelig, og et nytt virus ser ut til å avløse koronaviruset, nemlig løspengeviruset. Men har vi noen effektiv vaksine mot disse truslene og hvordan står det til med den digitale sikkerheten vår?

Dette er noe vi vil belyse og få mer kunnskap om på årets Media Business-konferanse, som er den tiende i rekken. 

Bærekraft er en annen fundamental driver fremover for ikke bare medieindustrien – men hele næringslivet. Head of Sustainability i Schibsted, Britt Nilsen, sier at en viktig del av dette arbeidet er å innlemme bærekraft i hele virksomhetsstrategien, og ikke kun behandle det separat. På Media Business-konferansen deler Nilsen interessante perspektiver og erfaringer rundt bærekraft, og belyser blant annet hvordan man som selskap både bør starte og fortsette med dette viktige arbeidet. 

Mangfold har også dukket opp som en av de viktige sakene i arbeidslivet fremover. Nylig kunne en samlet kommunikasjonsbransje sjøsette to mangfoldsguider, hvor en av initiativtakerne kunne fastsette at «de lederne som ikke forstår alvoret nå, bør kanskje se seg om etter noe annet».

Så hvordan skal vi som selskaper og samfunnsaktører forholde oss til omveltende bevegelser knyttet til personvern og digital sikkerhet, klimakrisen og karbonreduksjon, og ikke minst behovet for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv?

For å belyse disse utfordringene og flere andre inviterer Kampanje til 10-årsjubileet av "Media Business" den 4. november på Hotel Continental med påfølgende lunsj i Theatercafeen.

Som alltid starter vi dagen med en gjennomgang av PwCs rapport «Global Entertainment and Media Outlook 2021-2025», som gir oss noen helt ferske prognoser rundt utviklingen i medier- og kommunikasjonsindustrien de neste fem årene. Deretter vil McKinsey gi oss en roadmap på hvordan vi best skal navigere fremover.

I kjølvannet av stortingsvalget vil vi også invitere til en større sesjon om politikk, medier og mangfold og behovet for eventuelt å vekke til live medieeierskapsloven. Våre største mediekonsern fortsetter nemlig å sluke norske aviser, men hvor mange oppkjøp til tåler mediemangfoldet vårt? Hvilke økonomiske, redaksjonelle og demokratiske utfordringer og muligheter fører en utvikling med stadig mer konsern-styrte aviser og hvordan står det til med mangfoldet?

Før lunsj på Theatercaféen avslutter vi dagen med et smell og the sound of money. For ingen penger, ingen media business. Dagen avsluttes derfor med en større sesjon om den nye podkastkrigen og kampen om de unge lytterne der blant annet Schibsted vil åpne opp om sin storsatsing innenfor dette nye markedet før det hele rundes av med en spesialutgave av radioprogrammet og podkasten «Tut & Mediekjør» der Eva SannumSvein Tore Bergestuen og Christian Marstrander vil spille inn en fersk episode på Hotel Continental med deg som publikum i salen.

Velkommen til 10-årsjubileet av «Media Business»-konferansen»!

Les mer om konferansen her!