For en prislapp på 2,5 millioner kroner kunne Stortinget i dag presentere sin nye visuelle profil. Stortingspresident Olemic Tommessen åpnet dagens pressekonferanse med å skryte av prosessen som har ført frem til dagens resultat.

- Vi har hatt en fin prosess, og presidentskapet er godt fornøyd med resultatet. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å synliggjøre Stortinget som landets viktigste, konstitusjonelle instans og demokratiske arena, sa Thommessen fra talerstolen i Lagtingsalen.

Direktør Ida Børresen ved Stortingets administrasjon understreket at man i prosessen for å finne den nye visuelle profilen, først måtte sette seg ned og se hvordan den eksisterende profilen fungerte og hvordan folk oppfattet denne. Denne profilen har vært Stortingets ansikt utad siden oktober 2001.

Ble oppfattet som kjedelig
Prosessen fra start til slutt har tatt rundt ett år.

- Vi har brukt tiden til et kartleggingsarbeid i forbindelse med den forrige grafiske profilen. Vi spurte folk og hadde eksterne spørreundersøkelser. Det ble tydelig at vi trengte en klar og tydelig profil og som var tilpasset digitale flater, sier Børresen.

Som eksempel nevner hun at like etter at hun hadde startet i sin jobb i 2012, var de en delegasjon fra Stortinget som skulle på befaring. Og de sju representantene fra Stortinget kom med sju ulike plastposer med Stortinget-logo. Så det var tydelig at det var lite konsistens i dagens logo-bruk. Når man i tillegg satt sammen hva folk forbandt med dagens logo, var det ord som kjedelig, intetsigende, enkel, trist og firkantet som ble valgt.

- Sammenlignet med andre nordiske parlamenter skilte vi oss ut. Og i andre land utenfor Norden vi så vi at de hadde noe som var fremtredende og en tydelig, nasjonal identitet, sier Børresen.

Der omrisset av Stortingsbygningen tidligere i noen tilfeller var med i den grafiske profilen, ble det tydelig i prosessen at man måtte velge mellom å bruke selve bygningen eller løve-figuren, som stammer fra riksvåpenet.

- Vi ble fort klar over at vi måtte velge mellom to profiler; enten løven som symbol eller bygningen. Stortingsbygningen er jo en ikonisk bygning og et symbol på folkestyret. Veldig mange i dette huset ønsket seg bygningen i profilen. Til tross for det, endte vi likevel raskt med løven, forteller Børresen.

Ny profil:

Løven fra Riksvåpenet står sentralt i den nye kommunikasjonstrategien og i den nye visuelle profilen til Stortinget.

Løve eller ikke løve
Designbyrået Uniform begynte arbeidet sammen med Stortingets administrasjon og presidentskap for å finne den rette løven som skulle representere Stortinget.

- Det var mye diskusjon og uenighet om vi skulle bruke riksvåpenet. Og om vi måtte bruke det riksvåpenet som Utenriksdepartementet har som mal. Men da vi fikk klarlagt at vi ikke måtte det, ble det enklere, forteller Børresen til Kampanje.

Tidligere har Stortinget hatt én profil, men med mange ulike elementer - både omrisset av Stortingsbygningen, men også en slags grafisk «boks» rundt ordet Stortinget. Når Stortinget nå strømlinjeformer sin visuelle profil, blir det enklere å kommunisere på alle flater, forteller Olemic Thommessen.

- Det er komplisert å kommunisere på små flater når man en uensartet identitet. Med dette slår vi to fluer i en smekk. Den nye løsningen er mye mer tidsriktig, sier Thommessen til Kampanje.

Ut av boksen:

I Stortingets gamle logo som var utviklet av Gazette, var det en firkant som var det bærende elementet.

- Har lært mye
Det er altså designbyrået Uniform som står bak profilen.

- Hvordan har prosessen med Uniform vært?

- Det lå jo en anbudsprosess i bunn her som bakgrunn for at de ble valgt. De har vært flinke, og jeg har lært mye av dem. For eksempel når de har vist hvordan man tidligere har brukt eller ikke har brukt den visuelle profilen, sier Børresen.

Det er liten tvil om at hun er sprekkferdig av stolthet ved presentasjon av den nye profilen.

- Det skal være litt «wow», men samtidig fange opp det tradisjonelle. Det er den nye profilen, men det har vært et langt løp, sier hun.

- Og hvor lenge tenker dere at denne profilen vare?

- I hvert fall lenger enn den forrige, som ble til litt tilfeldig. Vi har hatt en logo som ikke sa så mye. Stortinget er jo et av de nasjonale symbolene. Det er viktig å vise at vi trekker en lang linje. Å bruke et så sentralt symbol som en løve setter oss i en historisk kontekst, sier Thommessen til Kampanje.

Den nye profilen skal tas i bruk fra 1. oktober, som er den dagen Stortinget konstituerer seg for 2016-2017. Deretter innføres den visuelle identiteten gradvis.

Designelementene i Stortingets nye profil består av: Ny logo og font, mønstre og en fargepalett, samt en rekke foto av bygningen som skal brukes i ulike sammenhenger. Fargepaletten tar utgangspunkt i den rødfargen som i dag er i riksvåpenet, men støttes av flere rødtoner for å gjenskape den visuelle rikdommen som finnes i stortingssalen.

Det er også utviklet fem mønstre som dekorelement. Mønstrene har som riksvåpenet og fargepaletten referanser til stortingsbygningen. De er inspirert av detaljer i bygget som takmaleriene i stortingssalen, dekor på innvendige dører, og vindusformen på fløyene.