En av TV 2s mest profilerte gravejournalister, Asbjørn Olsen, har tatt sluttpakke i TV 2 etter nesten 20 år i tv-kanalen. 

- Sist det var nedbemanninger i TV 2 var det Dokument 2 som ble rammet, hvor jeg da jobbet. Når det gjelder omfanget og usikkerheten er det verre denne gangen, og jeg er priviligert som har andre ben å stå på. Nedbemanningene i TV 2 og andre mediehus er trist for hele bransjen. Det vil alltid være behov for godt innhold i mediene, men det er betalingsløsninger man sliter med nå, sier han til Kampanje.

Les også: TV 2: - Klarer ikke å unngå nedbemanning

Klar for ny jobb
Olsen skal begynne som høgskolelektor på Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han blant annet skal undervise i journalistikk. Journalisten skal jobbe 50 prosent for Høgskolen, og bruke resten av tiden på andre prosjekter. Han skal jobbe 50 prosent for TV 2 ut året.

- Du har vært vitne til store og omfattende skiftninger i mediebransjen. Er det annerledes å undervise i journalistikk nå enn for 20 år siden?

- Det er et godt spørsmål, men det er noen grunnleggende ferdigheter som må ligge i bunnen hos alle journalister.

Nyhetsteft, en kritisk innstilling til kilder og makt, og ikke minst at man har et grep om presseetikken. Dette er forhold som er uavhengig av teknologi.  Så har det har selvfølgelig skjedd mye når det gjelder måten journalistikk presenteres på i dag. Teknologi og dramaturgi henger mer sammen. 

- På tide å overlate plassen til andre
Olsen fullførte en mastergrad i krimjournalistikk ved Universitetet i Oslo i fjor.

- Det er på grunn av utdanningen at jeg nå kan jobbe med undervisning. Forskning har mange av de samme ingrediensene som journalistikk. Man skal avdekke noe nytt, være kildekritisk, ha balanse og være etterrettelig. Kanskje blir det en doktorgrad etter hvert, hvem vet?

- Begynte du å studere fordi du ønsker å gå over til akademia?

- Nei, når jeg begynte å studere var det på grunn av gleden ved å gjøre noe nytt ved siden av jobb, men da sluttpakketilbudet kom tenkte jeg at det var på tide å overlate min plass til noen andre. Det at jeg tar sluttpakke betyr at en mindre person blir oppsagt, forhåpentligvis.

- Dette var høydepunktet i TV 2
Olsen trekker frem Ambassadesaken som høydepunktet i karrieren så langt. TV 2 avslørte i 2010 at norske polititopper jobbet som agenter i en hemmelig overvåkingsenhet for den amerikanske ambassaden i Oslo. I Oslo tingrett i april i år ble fem menn dømt til betinget fengsel i mellom 15 og 30 dager og til å betale bøter på mellom 30.000 og 80.000 kroner. Sammen med Jens Christian Nørve ble han tildelt Skup-diplom for saken.

- Ambassadesaken skapte bølger i mange land over lang tid og den ruller fortsatt i norsk rettsvesen. Senest forrige uke var jeg i tingretten, og da satt det flere på tiltalebenken for skattesvik, forteller Olsen.

- Er du bekymret for TV 2s fremtid som nyhetskanal?

- Jeg er generelt bekymret for den delen av journalistikken som er tidkrevende, kostbar og maktkritisk. Jeg tror publikum der ute er villig til å betale for journalistikk, men at vi nå er inne i en overgangsfase som vil vare noen år. Når det er sagt er jeg sikker på at det vil ordne seg, hvis ikke hadde jeg ikke utdannet nye journalister, sier Olsen til Kampanje.