Etter to og et halvt år som senior kommunikasjonsrådgiver i Publicis MSL, vinker Sebastian Vernang farvel til byrå-jobben i Apotekergata og vender på ny tilbake til det offentlige. Denne gangen er det Bufdir som står for tur, og Vernang forteller at det var samfunnsoppdraget som trigget ham.

- Å få lov til å være en brikke som bidrar positivt i arbeidet med barn, unge og sårbare grupper, kommer til å bli givende og spennende, sier Vernang til Kampanje.

Tirsdag begynner han som senior kommunikasjonsrådgiver i Bufdir, etter å ha hatt samme stilling i Publicis MSL. Før dette jobbet han i Oslo kommune og Vernang mener at det offentlige har et særlig stort ansvar for å kommunisere tydelig og godt.

- Og det synes jeg direktoratet er dyktige til, enten det er gjennom en direktør eller gode kampanjer som vekker engasjement og skaper endring, sier han.

- Den beste utdannelsen du kan få
Etter flere år på byråsiden blir det en overgang fra å jobbe med mange ulike klienter, til å jobbe dedikert med Bufdir og deres oppdrag.

- Å jobbe i byrå er den beste utdannelsen du kan få som rådgiver. Det er et miljø hvor du møter sterk innovasjonskraft, masse kreativitet og et hav av ulike problemstillinger. Det stiller krav til nysgjerrighet og åpenhet, og den drivkraften tar jeg med meg videre.

Vernang er ikke bekymret for å bytte arbeidsplass.

- Jeg vet det er nok å gjøre, så jeg gleder meg til å løse spennende utfordringer sammen med et nytt miljø. Også er jeg helt sikker på at Bufdir er minst like spennende, morsomt og utviklende.

Der skal han jobbe med hele bredden av kommunikasjonsfaget og i tillegg gjennomføre kampanjer og arrangementer og være medievakt.

- Jeg har det gøyest på jobb når jeg får jobbe både strategisk og operativt, og det får jeg heldigvis i Bufdir. Den største utfordringen (og mest spennende) tror jeg blir å bidra til mer kunnskap om tilbudene direktoratet har ansvar for å utarbeide og levere.

- Usikkerheten i markedet har ikke spilt inn
Vernang vant Young Lions PR i Norge i 2022 sammen med kollega David Fransplass Aas, og representerte Norge i Cannes senere samme år. Han gleder seg til nye utfordringer, men synes det er vemodig å forlate dyktige kolleger.

- Vi har fått til utrolig mye bra og jeg har lært utrolig mye. Disse erfaringene gleder jeg meg til å ta med meg til den nye jobben.

Les mer her: PR-talenter fra Publicis i verdenstoppen

Han avviser at et tøffere marked er årsak til jobbyttet.

- Jeg søkte meg til direktoratet for å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, så usikkerheten i markedet har ikke spilt inn. Publicis er rigget til å komme godt gjennom dyrtid, renter og alt fremtiden måtte finne på.

- I mine øyne er det få andre byråer i Norge som kombinerer innovasjon, kreativitet og samfunnsforståelse bedre enn Publicis. Det har kampanjene Flyte og Dumpster Deli bevist, så jeg er sikker på at toget kommer til å rulle videre med god fart. Selv når et lite tannhjul som meg forlater maskineriet.