Den digitale kommunikasjonsøkonomien blir bare større og større. I oversiktene over den digitale reklameomsetningen får vi bare små biter av den virkelige helheten.

Hos IRM og Mediebyråforeningens Mediebarometer viser de på hver sin måte bare bruddstykker av realiteten. Mens IRM viser netto reklameomsetning hvor tallene hentes inn fra mediene selv, viser Mediebarometeret netto reklameomsetning som går via mediebyråene.

I milliarder kroner viser Mediebarometeret en omsetning på 3,5 milliarder kroner på internetts kategorier, mens fra IRM vil internett etter all sannsynlighet lande på rundt 11,5 milliarder kroner.

Les også: Nedtur i reklamemarkedet – for første gang faller også digitalomsetningen til mediebyråene

Internett har for første gang på et årlig nivå blitt større enn tradisjonell TV når nå status for Mediebarometeret ble klargjort for 2019. Og hos IRM har internett allerede passert 50 prosent av medieomsetningen. Av en totalomsetning på rundt 21 milliarder her, estimeres internett å stå for snaue 12 av de milliardene.

Kort fortalt har kategorien internett passert 50 prosent av reklameomsetningen totalt sett – og nærmer seg 40 prosent av det som blir formidlet via mediebyråene. Og denne reisen har så vidt startet …

Men i virkeligheten begynner de fleste mediekanaler å bli digitale. Egentlig er jo såkalt lineær TV for lengst blitt digital, det samme kan sies om vekst-vinnere i reklamemarkedet de siste årene – nemlig utendørs samt kino. Disse kanalene inkluderes imidlertid ikke inn sammen med digital/internett.

Likevel har vi her ikke inkludert den aller største delen av omsetningen når det handler om digital omsetning innen kommunikasjon eller markedsføring. Ja, noe er nevnt, men foreløpig er det meste glemt.

Ta for eksempel alle millionene, for ikke å si milliardene, som brukes for å utvikle samt skape innhold i egne digitale kanaler samt sosiale kanaler til offentlige og private selskaper – samt organisasjoner. Dette er også kalt innholdsmarkedsføring – og er et vekstområde hvor ingen sitter på fasitsvaret hvor stort dette området er.

For en del av innholdsmarkedsføringen er såkalte faste kostnader hos de ulike kommunikasjonsavdelingene. Dette er ansatte som jobber med innhold til digitale kanaler som egne sosiale medier, eget nettsted, eget intranett, CRM av ulike slag, eget nyhetsbrev med mer. Ja, det dreier seg både om intern og ekstern digital kommunikasjon.

Diverse avdelinger innen kommunikasjon har økt enormt de seneste årene. En stor del av stillingene benyttes til å skape, tilpasse og forvalte innhold til digitale innholdskanaler. Det er ingen tvil om at denne digitale omsetningen er enorm. Det er bare å tenke på et tall – et virkelig stort et!

En annen del er deres mer variable kostnader, i form av kjøp av denne typen tjenester fra content-byråer, PR-byråer, reklamebyråer, mediebyråer med flere. Dette er milliardindustri, som også er rimelig uoversiktlig. «Alle» har skjønt at det å skape redaksjonelt innhold, som ikke nødvendigvis er redigert i henhold til redaktørplakaten, er et område i stor vekst. Det er derfor ingen bombe at mange typer kommunikasjonsbyråer har vinklet seg inn på denne inntektsstrømmen.

Og her ser vi at mediene selv har valgt å ta et jafs av «den nye industrien» som egentlig er alt annet enn ny. Under begrepet «native advertising» har de fleste mediehus valgt å satse på denne formen for digital reklame.

Alt rundt digital kommunikasjon øker. Antall digitale kanaler blir større – så også antall digitale virkemidler innen kommunikasjonen. Og antall milliarder involvert, øker drastisk.

Ifølge Anfo-rapporten vil reklamebudsjettene reduseres mens den totale kommunikasjonspotten skal økes i det nærmeste året.

Det er grunn til å tro at virkeligheten handler om et tresifret milliardbeløp når vi snakker om digital kommunikasjon – selv om verken jeg eller andre sitter på definisjonsmakten eller fasitsvaret.

2020 blir uansett et spennende og digitalt år!