Et drøyt år etter at mangfoldsdebatten satte fyr på den norske kommunikasjonsbransjen, kan en rekke bransjeorganisasjoner presentere det de håper kan være en del av løsningen på problemet: én guide for mangfoldsrekruttering og én for mangfoldsstrategi. Guidene ble lansert i Grafills lokaler i Oslo tirsdag formiddag. Foruten Grafill, står også Anfo Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen, Kreativt Forum og Kommunikasjonsforeningen bak guidene.

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, sier til Kampanje at bransjeorganisasjonene i fjor satte ned en arbeidsgruppe som igjen delte seg i to mindre grupper som jobbet med utkastene til guidene.

Det er tre personer fra Kreativt Forum og Mediebyråforeningen som har jobbet med rekrutteringsguiden, mens fem personer fra Anfo, Grafill og Kommunikasjonsforeningen har jobbet med mangfoldsstrategi-guiden.

- Vi har jobbet med å hente inn kunnskap, erfaringer og forskning som grunnlag for guidene. I tillegg har vi fått innspill fra relevante grupper. Spesielt initiativtagerne som skrev innlegget hos Kampanje i fjor sommer, de har fått se guidene i forkant og kommet med innspill.

- Skjedde det da noen endringer?

- Kun finjusteringer, sier Manus.

- I en av guidene anbefaler dere at man kan ta i bruk en mangfoldsrådgiver. Har dere selv gjort dette i arbeidet med guidene?

- Vi har ikke tatt i bruk noen mangfoldsrådgivere, men noen av initiativtagerne har vært med i arbeidsgruppene. Robert Radoli og Umar Ashraf har deltatt aktivt og de har også holdt de andre initiativtakerne orientert. I tillegg hadde vi et oppstartsmøte i fjor høst der alle initiativtagerne var med, sier Manus.

De andre initiativtakerne har vært Aram Zarkoob Vaughan, Linn Johnsson og Behnam Farazollahi. Les innlegget som startet det hele: - Fem refleksjoner om mangfold

Vil fortsette mangfoldsarbeidet på andre områder
Manus er tydelig på at det denne gangen er etnisk mangfold som har vært i fokus, men sier at guidene også kan brukes til å fokusere på eller rekruttere andre typer mangfold.

- Vi mener det er relevant for inkludering generelt. Samtidig stopper ikke arbeidet vårt her. Vi kommer til å fortsette å jobbe for mer mangfold i bransjen og se om det er andre områder som trenger ekstra fokus innenfor mangfoldsarbeidet, sier hun. 

- Har dere tall på hvor mange byråer som har en mangfoldsstrategi i dag?

- Nei, vi har ikke selv gjort noen undersøkelser på det. Alle organisasjonene som står bak guidene favner bredt, så vi har ikke gjort noen bred undersøkelse.

- Har dere blitt kontaktet av byråer som har ønsket hjelp med denne tematikken siden fjorårets store mangfoldsdebatt?

- Jeg har ikke det direkte, men jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at disse guidene kommer, og at folk håper at det kan bidra til arbeidet deres internt.

- Handler om å være bevisst
- Tror du forslagene som kommer i disse guidene er er overkommelige tiltak for de fleste bedriftene?

- Ja. For mange vil nok noen punkter være litt selvfølgeligheter, men det handler om å systematisere det - litt som en sjekkliste. Det er lett å glemme ting i en rekrutteringsprosess og å fortsette å jobbe på den samme måten som man har gjort tidligere. Når det kommer til mangfoldstrategien så håper vi på å hjelpe folk i gang. Virksomhetene må selv utarbeide disse strategiene. Det vi gjør er å gi tips til hvordan man kan komme i gang med arbeidet internt. Vi håper det kan være til hjelp for de som føler at dette er litt uhåndgripelig.

- Et av forslagene sier at man kan bruke «et ansettelsesutvalg som har mangfoldskompetanse og som er mangfoldig sammensatt». Tror du bedriftene vil være i stand til å gjøre dette?

- Nei, ikke hvis man ikke har mye mangfold på arbeidsplassen, men det kan også handle om det å være bevisst på hvem man setter ned i et utvalg. Man trenger ikke nødvendigvis å sette ned de samme hver gang. Er det noen som kan bidra på en annen måte? Man må heller ikke være en minoritet for å ha mangfoldskompetanse, sier Manus.