Per nå har 41 byråer bekreftet at de stiller seg bak en helt ny avtale mellom norske reklamebyråer. Avtalen består av fire bud, som er utarbeidet av Kreativt Forum (KF) «for å sikre bærekraftige pitsje-konkurranser i byråbransjen.» Det melder KF i en pressemelding onsdag morgen.

- Kreativt Forum, ANFO og Mediebyråforeningen har blitt enige om at vi skal se på reviderte retningslinjer for anbudskonkurranser. Dette kommer i tillegg til dette initiativet, og er et mer langsiktig arbeid, sier daglig leder i Kreativt Forum, Benedikte Løvdal

Du kan lese de fire budene for byråbransjen lenger ned i saken.

Nylig møttes lederne i Kreativt Forum, Mediebyråforeningen og Anfo for å diskutere pitsjing og byråkonkurranser etter at den mye omtalte mediebyråkonkurransen til Coop sparket i gang en ny runde med pitsj-debatt.

- Jeg vil presisere at det finnes mange måter å vurdere byråer på, også uten pitsj. Målet med disse fire budene er å gi byråene et konkret, lavterskel verktøy for å kunne gå i dialog med annonsører som ikke gjennomfører bærekraftige konkurranser, fortsetter Løvdal.

Les også: Coop får flengende kritikk: - Har ikke vært en heldig konkurranse

Avtalen er basert på tillit
Løvdal mener styrken i avtalen ligger i at byråene selv har inngått en form for «gentleman’s agreement».

- Brudd på budene innebærer ingen juridiske sanksjoner, så avtalen er utelukkende basert på tillit og ærlighet byråene imellom. KF og medlemmene har vært opptatt av å lage noen bud, eller regler, som ikke er for detaljerte og omfattende, men likevel tydelige.

KF-lederen er fornøyd med at de har stablet retningslinjer på beina på såpass kort tid.

- Byråene er jo også konkurrenter, og ønsker naturligvis ikke å akseptere dårligere rammevilkår for seg selv – om de andre byråene fortsetter som før. Mye handler om å tørre å gi oppdragsgivere tilbakemeldinger på hva som er en ryddig prosess, noe jeg tror de fleste også blir glade for, sier Løvdal. 

Les også:  Disse byråene var med i Coop-finalen: - Overraskende og skuffende

- Bidrar til sosial dumping
Styreleder i Kreativt Forum og byråleder i Morgenstern, Camilla Kim Kielland, understreker at mange oppdragsgivere allerede har gode og ryddige prosesser, og at dette initiativet skal endre dagens praksis der det er behov for det.

- Det er fortsatt for mange oppdragsgivere, og kanskje i offentlig sektor spesielt, som har prosesser som i praksis bidrar til sosial dumping i bransjen. Da er det vårt ansvar å si ifra, sier hun i meldingen.

Hun forteller at de er utrolig glade for at så mange byråer nå har «lovet at de skal gjøre det de kan for å sikre at fremtidige anbuds- og innkjøpsprosesser er så tett på disse budene som mulig».

- Vi tror at dersom vi som byråer står sammen, og sier klart og tydelig hva vi kan akseptere – fordi vi har våre egne retningslinjer vi må følge – så vil den samlede kraften bidra til bedre prosesser. Jo flere som sier ifra, dess større gjennomslagskraft, avslutter Kielland.

Slik lyder Kreativt Forums fire bud for bærekraftige pitsje-konkurranser:

1. Det er forventet at leveranse, timebruk, vurderingskriterier og økonomisk størrelse på kundeforholdet er tydelig kommunisert. Det må være samsvar mellom verdien på et potensielt kundeforhold med tanke på varighet og budsjett, og omfanget på arbeidet som ønskes levert av byrået.

2. De ulike fasene og tidsfristene i fremdriftsplanen for konkurransen skal være forutsigbare og kommuniseres tydelig fra start, og overholdes begge veier. Byrået må ha en reell mulighet til å vurdere om vi har kapasitet til å være med på hele prosessen, og vet når vi kan forvente en potensiell oppstart på samarbeidet.

3. En byråkonkurranse skal ideelt sett bestå av to deler, som ikke kan slås sammen: Prekvalifisering og finale med inntil 3-5 byråer.

a) I prekvalifiseringen skal faktorer som kjemi, byråkompetanse, team-sammensetning, CV, referanser, tidligere jobber og erfaring være dominerende.

b) Finalen bør være av begrenset omfang, men det er rom for å be om eksempelvis strategiske betraktninger, mulige veivalg og en avgrenset workshop. Det skal ikke leveres kreative konsepter, løsninger, kampanjer og/eller designskisser til uttak i flere kanaler. Det kan unntaksvis leveres på dette, dersom det kompenseres for leveransen økonomisk og leveransen er tydelig avgrenset.

4. Annonsøren betaler for alle deler av leveransen, som de velger å gå videre med, fra valgt byrå. Det er ikke lov å bruke noen av leveransene fra øvrige byråer. Disse eier byråene selv. Dette er også regulert i åndsverkloven.