Fra TV 2 har det i dag gått ut melding om at det er søkt og innvilget 63 sluttpakker. Klubbleder Henrikke Helland, som også sitter i TV 2-styret som de ansattes representant, kan ikke gå i detalj på hvem som har tatt sluttpakker.

- Tallet 63 er knyttet til hele organisasjonen, men det er jo flest ansatte i det redaksjonelle miljøet, sier Helland til Kampanje.

- Hvor mange frykter dere må gå?

- Det kan jeg ikke spekulere i.

Les også: 63 sluttpakker i TV 2 - flere må gå

- Avventende stemning
- Det er innvilget flere sluttpakker i Oslo, hva er din kommentar til det?

- Det handler vel om at arbeidsmarkedet i Oslo er større enn på Vestlandet, og de aller fleste som har søkt, har gjort det fordi de har fått tilbud om annet arbeid, sier hun.

- Hvordan er stemningen blant de TV 2-ansatte?

- Den er avventende. Nå får vi jo vite mer neste torsdag, så vi venter på det. Det er klart at det er dette man snakker om rundt kaffemaskinen.

- Har vært en grundig prosess
- Hva sier du til dine kolleger?

- Det jeg sier er at det har vært en grundig prosess. Det er viktig at det ikke ble gjennomført ugjennomtenkte løsninger. Derfor er jeg glad for at det har tatt såpass lang tid. Men det er har vært en vond ventetid, den har en pris den også, sier Helland.

- Hva forventer du av allmøtet som skal avholdes neste uke?

- Det må vi avvente til det møtet.

Willand: - Forsøker å unngå oppsigelser
Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2 sier til Kampanje at de ikke gir opp å komme i mål med frivillige løsninger, selv om antall søknader ikke har vært nok i denne runden.

- I juni sa du til Kampanje at «slik vi ser det nå, klarer vi ikke å unngå en nedbemanning i TV 2 til høsten». Er du enda mer pessimistisk nå?

- Vårt mål hele veien er å komme til flest mulig frivillige løsninger. Slik situasjonen er nå vil vi fortsatt ha en overtallighet i TV 2, men vi vil jobbe alt vi kan, i dialog med tillitsvalgte, for å unngå oppsigelser, sier Willand.

- Hvordan vil det være mulig å komme i mål med frivillige løsninger når bare 63 har søkt sluttpakker siden mai?

- Vi er glade for i denne omgang å ha landet 63 frivillige løsninger. Likevel vil det fortsatt være en overtallighet i TV 2. Vi vil nå sette oss ned, også med tillitsvalgte, for å se på hvordan vi kan tilrettelegge for å oppnå høyeste mulig grad av frivillighet også i veien videre.