Saken blir oppdatert.

1700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13.01, tirsdag 15. mai. Meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK og Spekter førte ikke frem etter at partene nesten 12 timer på overtid valgte å avbryte meklingen. 

- Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK - etter intense forsøk på å finne løsninger hos Riksmeklingsmannen. 

Her ser du Kampanjes direkteoverføring rett etter at meklingen mellom Norsk Journalist (NJ) NRK/Spekter brøt sammen. 

- Ville økt lønnsforskjellene
Ifølge en pressemelding fra Norsk Journalistlag var avstanden mellom partene stor da bruddet var et faktum.

- Det er stor sannsynlighet for at NRKs tilbud ville økt lønnsforskjellen mellom oss og kollegene våre i de andre store mediehusene. Vi hadde et tydelig mandat fra våre medlemmer i årets lønnsforhandlinger; å redusere forskjellen, sier Aune.

Aune sier videre at det var «vilje til å forhandle helt til siste slutt».  

- Men vi så ingen reell bevegelse hos motparten, sier Aune.

Et viktig krav for NJ var å få på plass en ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere riktig kompetanse. Heller ikke her kom partene i mål om en avtale. 

- Det er uforståelig for oss at NRK ikke aksepterer en ordning som er bra både for bedriften og den enkelte medarbeider. NJs krav om likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere i NRK strandet også.

Det var Landsstyret i Norsk Journalistlag som tidlig tirsdag morgen fattet det endelige vedtaket om å ta alle medlemmer i NRK ut i streik.

Richard Aune fikk spørsmål om hvor lenge NRK-journalistene er villige til å streike, og svarte; 

- Våre medlemmer er villige til å streike så lenge det er nødvendig. Streikeviljen blant våre medlemmer er veldig stor, uttalte Aune.

Løsning med LO Stat
Selv om forhandlingene endte i konflikt for journalistene, var det også forhandlinger mellom LO Stat og NRK og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her kom man til enighet i NRK-meklingen.

- Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav på blant annet ulempetillegg, samt et godt lønnsoppgjør totalt sett, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Men det er altså journaliststreiken som nå stjeler overskriftene. Spekter sier det hele er beklagelig. 

- Vi er fornøyd med å ha oppnådd enighet med LO i meklingen for NRK, slik at det nå er enighet med fem av seks forbund. Det er imidlertid vanskelig å forstå hvorfor Norsk Journalistlag i NRK velger å gå til streik for et høyere lønnstillegg enn det resten av arbeidslivet har fått i dette oppgjøret, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en melding. 

- Det er beklagelig
Norsk Journalistlag har altså valgt å ta ut rundt 1700 medlemmer i streik i NRK fra tirsdag kl 13.00. Det utgjør i underkant av halvparten av de ansatte i NRK.

- Det er beklagelig at Norsk Journalistlag velger å ramme publikums tv,-radio- og nettilbud med å streike. Alle ansvarlige parter i arbeidslivet er enige om at lønnsoppgjørene skal gjennomføres i tråd med normen fra frontfaget, men dessverre deler ikke Norsk Journalistlag denne oppfatningen, sier Bratten.

I de innledende forhandlingene, ble partene enige om at virksomhetens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter skal legges til grunn i de lokale forhandlingene.

- Når vi legger disse kriteriene til grunn, er det ingenting som tilsier at Norsk Journalistlags medlemmer i NRK skal ha høyere lønnsvekst enn resten av arbeidslivet i år, sier Bratten.

Spekter og NRK sier i meldingen at de gjennom forhandlingene har tilbudt Norsk Journalistlag et resultat i tråd med normen fra frontfaget, slik de andre fagforeningene har akseptert.

Bratten er fornøyd med å ha kommet frem til en løsning med LO.

- Jeg er tilfreds med at vi gjennom meklingen har kommet fram til en ansvarlig løsning med LO, i tråd med normen fra frontfaget, sier Bratten.

I tillegg til meklingsløsningen med LO, er det tidligere oppnådd enighet i forhandlingene med Delta (YS), Nito og Tekna i lønnsoppgjøret for NRK. Norsk Journalistlag er dermed den eneste fagforeningen som er i streik i NRK.