Artikkelen er blitt oppdatert med kommentarer fra Tono og RiksTV.

Høyesterett har avsagt dom i anken som tv-distributøren RiksTV har fremmet i forbindelse med et rettighetskrav fra  opphavsrettighetsorganisasjonen Tono. Etter det Kampanje forstår har Høyesterett forkastet anken fra RiksTV. Det betyr at Tono har vunnet saken i alle rettsinstanser. RiksTV, som er eid av NRK, TV 2 og Telenor, er dømt til å betale saksomkostninger i millionklassen.

- Skuffende resultat
- Vi kan bekrefte at Høyesterett har forkastet vår anke, sier Jérôme Franck-Sætervoll, administrerende direktør i RiksTV, til Kampanje i ettermiddag.

- Hva betyr dommen?

- Siden vi ikke har mottatt begrunnelsen, så kan vi ikke kommentere avgjørelsen ytterligere. Det er også for tidlig å si noe om eventuelle konsekvense, sier RiksTV-sjefen, som innrømmer at nederlaget i landets høyeste domstol er skuffende.

- Resultatet er selvfølgelig skuffende. Vi har gjort det som vi mener var riktig, nemlig at vi har betalt til kringkasterne som har betalt rettighetshaverne. Tono har ønsket en annen modell. Vi må analysere Høyesteretts dom når den blir klar.

- Vi er naturligvis lettet
I Tono er gleden stor.

- Vi har akkurat fått resultatet fra dommen, men vi kjenner ennå ikke premissene. Det vi vet er at anken er forkastet og at vi har vunnet saken og at vi har fått tilkjent saksomkostningene. Vi er naturligvis lettet over at en seks år lang sak i rettssystemet har funnet sin slutt. Dette er en viktig dag for Tono og alle rettighetshavere, sier administrerende direktør Cato Strøm i Tono til Kampanje.

Tono er en rettighetsorganisasjon som forvalter rettighetene til tekstforfattere og låtskrivere. All musikk som spilles offentlig skal betale avgift til Tono, som deretter utbetaler pengene til de som har laget musikken.

Striden har dreid seg om hvorvidt RiksTV har erstatningsplikt for klarering av musikkrettigheter i sendinger kringkastet fra utenlandske tv-kanaler. I desember i fjor vant  Tono ankesaken i Borgarting lagmannsrett mot tv-distributøren RiksTV. Både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett fikk Tono medhold i sitt krav som omfatter over 20 tv-kanaler. For flere av disse går kravet helt tilbake til 2009.

Omfatter over 20 kanaler
Tono har varslet et separat erstatningssøksmål på flere titall millioner kroner hvis en rettskraftig dom gir dem medhold, noe de nå kan skilte med. Blant kanalene er TV3, Viasat4, Fem, Discovery Channel, Animal Planet, Disney Channel, National Geographic Channel, The Voice, BBC World News og Eurosport. Kanalene sendes fra utlandet og Tono mener RiksTV skal betale avgift ettersom selskapet distribuerer sendingene videre til sine kunder i Norge.

- Kommer dere nå med en rekke separate erstatningskrav for alle kanalene?

- Denne dommen fastsetter et prinsipp. Det gjenstår å se hva som står i dommen. Det vil ha betydning for hvordan vi går videre, sier Tono-sjef Cato Strøm til Kampanje i ettermiddag.

RiksTV har hardnakket hevdet at dette er en sak mellom de enkelte kringkastingsselskapene. Høyesterett har vurdert hvorvidt RiksTV tilgjengeliggjør musikkverk forvaltet av TONO for allmennheten, og dermed bryter åndsverklovens andre paragraf.