I dag la regjereringen frem det nye lovforslaget som skal fjerne spillreklame fra norske tv-skjermer. Det skal de få til ved å gi Medietilsynet hjemmel til å håndheve forbudet overfor tv- og strømmeaktører som Canal Digital, Get og RiksTV, som distribuerer tv-kanaler som sender slik spillreklame. I tillegg vil regjeringen også innføre en varslingsordning. 

Les mer: Regjeringen vil slå ned på «enorme mengder» ulovlig spillreklame

Discovery Networks Norge og Nordic Entertainment Group (Nent Group) har sammen med store deler av norsk tv-produksjonsbransje mobilisert for å få stanset den nye loven.

Administrerende direktør i Nent Group i Norge, Vegard Drogseth, drar i dag frem storslegga. Han mener lovforslaget vil kunne føre til massiv kanaldød.

- Lovforslaget som ble sendt ut fra Kulturdepartementet i dag, har som formål å stoppe distribusjon av tv-kanaler som sender utenlandsk spillreklame. Dette er kanaler som i 30 år har sendt lovlig utlandet i henhold til EUs tv-direktiv. Hvis forbudet skulle bli vedtatt kan populære tv-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, Max, Vox, Fem og Eurosport forsvinne fra norske tv-skjermer, sier Vegard Drogseth i en melding.

Det er reklameinntekter på mellom 500 og 600 millioner kroner som nå er i spill, og Nent Group mener konsekvensen vil bli en reduksjon i antall norske tv-produksjoner og en svekkelse av det norske mediemangfoldet. De mener i tillegg at lovforslaget er i strid med EØS-avtalen.

- Nordmenn ser fremdeles på tv cirka 2,5 timer hver dag, og får store deler av sitt norske kulturkonsum gjennom norske underholdningsprogrammer og dramaserier. TVNorge-eier Discovery Networks Norway og TV3-eier Nordic Entertainment Group er de to tv-husene i Norge som ikke mottar statlig støtte, men utelukkende får sine inntekter fra annonsering, distribusjon og brukerbetaling. Disse kanalene vil derfor bli særskilt rammet med et forbud, fortsetter Drogseth.

Kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks Norge mener lovforslaget «lukter symbolpolitikk».

- En slik endring vil gjøre at 1300 norske kulturjobber er i fare. Og vi risikerer i verste fall å miste flere norskspråklige kanaler og dermed stå igjen med bare to norske tv-hus, som begge er finansiert av staten. Det er et stort paradoks når det kulturpolitiske målet er å få til mer norskprodusert innhold og mer privat finansiering av kultur, sier han.

Ifølge den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 er det til sammen 122.000 risiko- og problemspillere i Norge. Det er dette som danner bakteppet for det nye lovforslaget, ifølge kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

- Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier Trine Skei Grande i en melding fra Kulturdepartementet.

- Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.