Det er bare aktører som har lisens til å arrangere pengespill i Norge som har tillatelse til å reklamere for sine spill. Og her i landet er Norsk Tipping den eneste aktøren som har lov til å tilby pengespill.

- Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over tv-skjermene i norske hjem hver uke, heter det i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Regjeringen vil gjøre endringer i  kringkastingsloven som gir Medietilsynet hjemmel til å håndheve forbudet overfor tv- og strømmeaktører, og i tillegg innføre en varslingsordning. Brukere som går inn på utenlandske spillsider, skal bli advart mot at de er i ferd med å bryte norsk lov.

- KrF har kjempet for å stoppe pengespillreklame fra utlandet. Tv-distributører omsetter pengespillreklame for store summer og har forsøkt å unngå forbudet med å sende fra utlandet. Nå skal forbudet håndheves og reklamen stanses, sier kulturpolitisk talsperson Jorunn Gleditsch Lossius i Kristelig Folkeparti (KrF).

Kulturminister Trine Skei Grande (V) understreker at Norge har enerettsmodell av hensyn til skalt «sårbare spillere». Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er til sammen 122.000 risiko- og problemspillere i Norge. Tar vi med pårørende er flere hundre tusen berørt av dette, ifølge departementet.

- Det viktigste er at dette kan føre til at færre spiller ulovlige pengespill på internett, sier KrFs Lossius.

Discovery Networks Norge, som videresender spillreklame fra utlandet til norske tv-seere, er sterkt kritisk til lovforslaget.

- Dette lukter dessverre symbolpolitikk, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks Norge i en uttalelse.

- En slik endring vil gjøre at 1300 norske kulturjobber er i fare. Og vi risikerer i verste fall å miste flere norskspråklige kanaler og dermed stå igjen med bare to norske tv-hus, som begge er finansiert av staten. Det er et stort paradoks når det kulturpolitiske målet er å få til mer norskprodusert innhold og mer privat finansiering av kultur.

Han mener lovforslaget er sensur.

- Vi kan altså komme i en sitasjon der en regjering med Venstre og FrP i spissen blir ansvarlige for at det gjeninnføres sensur i norsk tv, og at vi får et nytt statsfinansiert tv-monopol. Det er heller ikke gitt at dette tiltaket vil virke. Antallet spillavhenige i Norge har ligget stabilt de ti siste årene, mens markedet for denne typen reklame har gått fra null til en halv milliard. Forskningen viser at tv-reklamen er det virkemiddelet som i minst grad bidrar til risikospilling.