Schibdsted News Media, som inkluderer alle konsernets mediehus i Norge og Sverige, hadde en omsetning på 2,046 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Det utgjør en vekst på fem prosent fra samme kvartal året før, og gir en fortjenesemargin på 14 prosent.

- Både de siste kvartalstallene og hele 2020 ble bedre enn vi våget å håpe på, i et ekstraordinært år. Resultatet skyldes et sterkt engasjement og økt betalingsvilje for våre nyhetsprodukter, god kostnadskontroll og en fantastisk innsats fra våre medarbeidere, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, i en pressemelding.

Veksten i digitale abonnement var på 22 prosent sammenlignet med 2019, men også de digitale annonseinntektene økte med syv prosent. At Schibsted har tre millioner innloggede brukere hver dag, gir tilgang til data som skaper nye muligheter fremover, sier Tveitnes.

- Både Q4 og 2020 er preget av en høyere betalingsvilje for vår journalistikk, noe som er gledelig fordi konkurransen om brukernes tid er veldig sterk. I tillegg har annonseorganisasjonen vist en offensivitet og kreativitet som er beundringsverdig, i et annerledes og volatilt marked. Det har resultert i en rekke nye produkter og samarbeid i både Norge og Sverige, til glede for våre kunder.

Schibsted har også satt i gang et kostnadskuttprogram på 500 millioner kroner i mediedivisjonen som har gitt resultater tidligere enn ventet, ifølge Schibsteds kvartalsrapport.
 
- Her har også korona bidratt til naturlige kostnadsreduksjoner, sier Tveitnes.
 
Her ser du resultatene til Schibsted-avisene i fjerde kvartal i 2020. Alle tall i MNOK. 
 
News Media 2020 2019 Endring i %
Omsetning 2.046 1.944 + 5
Driftsresultat 278 149 + 87
 
Sterk VG-vekst
Schibsted-flaggskipet VG stod alene for en omsetning på over en halv milliard kroner i fjerde kvartal. Det er en vekst på seks prosent fra året før. De totale inntektene for 2020 endte på 1,8 milliarder kroner.  VG hadde et snitt på 36 millioner daglige sidevisninger.

- Fjoråret var uforglemmelig. Pandemien stilte oss på vår største prøve noensinne. Behovet for grundig journalistikk var akutt. Vi er glade for at VG har befestet posisjonen som landets desidert største nettsted. I 2020 satt vi flere rekorder og VG ble igjen landets største avis målt i opplag, når vi inkluderer VG+. Naturligvis er vi fornøyde med gode tall i fjerde kvartal, men personlig er jeg mest stolt av den bakenforliggende årsaken: arbeidet til mine kolleger. Dekningen av pandemien har krevd en ekstraordinær innsats fra alle medarbeidere i VG og Schibsted, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG.

Ved årsslutt hadde VG over 225.000 digitale abonnenter.

- Vi er fornøyde med at stadig flere velger å betale for journalistikken vår. Hele organisasjonen har strukket seg langt for å styrke tilbudet til abonnentene. I tillegg til å satse på nyhetsfeature og forbrukerjournalistikk, har vi økt investeringene i sportsrettigheter og prisbelønnede dokumentarer. Det virker det som brukerne har satt pris på.
 
Her ser du omsetningen til de ulike Schibsted-mediene i fjerde kvartal i 2020. Alle tall i MNOK. 

News Media 2020 2019 Endring i %
VG 507 477 + 6
Aftonbladet 436 383 + 14
Regionaviser (abo) 861 913 - 6
Andre 242 172 + 41
Samlet omsetning 2.046 1.944 + 5
 
Ny E24-rekord
2020 ble et rekordår for E24, som passerte 100 millioner kroner i omsetning for første gang. Omsetningen økte med ti prosent i hele 2020, og det skyldes først og fremst en sterk vekst i brukerbetaling fra digitale abonnement, på hele 114 prosent.

- Vi har en ambisjon om å være ledende på undersøkende næringslivsjournalistikk i Norge. Med det laget vi nå er i ferd med å bygge og en sterk vekst i antall brukere er vi godt posisjonert for videre satsing i 2021, sier Lars Håkon Grønning, konstituert ansvarlig redaktør i E24.
 
- Vi har lykkes med å få inn helt nye annonsører, og det er vi spesielt godt fornøyde med. At vi når vårt mål om en omsetning på godt over 100 millioner kroner i et så spesielt år som 2020, er rett og slett helt fantastisk, sier Ida C. Barth Thomassen, administrerende direktør i E24.
 
Betaler tilbake støtte i Norge
Schibsteds svenske mediehus mottok 26 millioner kroner i statlige tilskudd som følge av koronapandemien. Det gir en positiv effekt på inntektene og driftsresultatet. I Norge fikk E24 og Bergens Tidende støtte på åtte millioner kroner som de har valgt å betale tilbake.

- Støtteordningene i Norge og Sverige er innrettet ulikt, og må derfor behandles ulikt. I dette tilfellet – basert på kriteriene for å motta støtte – ser vi at det var riktig å motta pengene i Sverige, men ikke i Norge, heter det i meldingen fra Schibsted.