Dagbladet valgte, i motsetning til de fleste andre norske mediehusene, å vise store deler av terroristen og massedrapmsannen Anders Behring Breiviks frie forklaring i rettssaken om hans prøveløslatelse tirsdag.

Det har utløst mye kritikk, både i og utenfor pressekretser. Daglig leder i Civita, Kristin Clemet, skriver i en kommentar at Dagbladet «går ett skritt lenger enn alle andre medier ved å gi en scene til tankegods vi for enhver pris vil bekjempe».

Direktør TV i Aller Media, Mads A. Andersen, har redaktøransvaret for Dagbladet TV og mener på sin side at Breiviks måte å argumentere i retten på er viktig når det kommer til vurderingen om han skal prøveløslates eller ikke. 

- Vi mener det er av stor samfunnsmessig interesse og vår oppgave å gi et grunnlag for en god offentlig debatt om kriminalomsorg, rettspleie, straffeutmåling og norsk lov. Så har vi naturligvis veldig stor forståelse for at det kan være belastende å se levende bilder og høre denne massedrapsmannen snakke, men vi ønsker å synliggjøre hvordan han gjør det og gi et bredest mulig grunnlag for å ha en mening om rettens beslutning, sier han til Kampanje.

Les også: Ekstremistforsker sterkt kritisk til at Breiviks forklaring ble sendt direkte

- Viser et galt bilde
- Hvorfor trenger man å se så mye av forklaringen hans for å danne seg en mening om det?

- Vi kunne tatt ut deler av det, slik andre medier har gjort i dag, og for eksempel vinklet på og slått opp at Anders Behring Breivik angrer, eller at han hevder han har blitt hjernevasket for ti år siden, men vi mener det viser et galt bilde av det som fremkommer i retten. 

- Er du kritisk til medier som gjengir Breivik på den måten?

- Vi har åpenbart lagt oss på en litt annen redaksjonell linje enn andre medier. Jeg er usikker på om kommentatorer og reportere klarer å gjengi galskapen som nå utspiller seg i rettssalen. Det er derfor vi ønsker å gjøre dette på en så sober måte som mulig gjennom vår TV-sending.

- Samtidig vet vi at TV-mediet er kraftfullt og at det kan sitte folk der ute som tar til seg det Breivik sier når de får det presentert på denne måten. Hvilke vurderinger har dere gjort rundt det?

- Jeg tror bruddstykker av det Breivik sier har større mulighet for å påvirke ekstremister der ute enn totalbildet av hans tale.

- Får stå på Dagbladets regning
Redaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK er ikke enig med Aller-direktøren. NRK har ikke vist Breiviks forklaring, men har hentet ut bruddstykker av den i form av titler og løpende dekning på NRK.no.

- Det får stå på Dagbladets egen regning. Vi ser ingen grunn til at massemordere skal ha større rett til å komme med høyreekstrem propaganda og konspirasjonsteorier enn alle andre. Derfor er vi forsiktige med vår løpende live-dekning. Der har mediene et klart ansvar, sier han til Kampanje.

Det er ikke bare Dagbladet som får kritikk for sin Breivik-dekning. Allerede i innledningen til ukens rettssak gikk det galt for flere mediehus, ifølge Vårt Land-kommentator: Refser medienes Breivik-dekning: - Ikke klokt å gjøre seg til budbringere for denne propagandaen

Kommer med stikk til VG
Mads A. Andersen forteller at de har sendt forklaringen med forsinkelse for å unngå å kringkaste aktive oppfordringer til konkrete straffbare handlinger, samt detaljer om de han har drept og deres pårørende.

- Vi skjønner at vi som et stort medium blir debattert og vi bidrar til å nyansere og svare for oss i denne debatten, men Dagbladet TV unngikk å kringkaste beretninger om hvordan 77 mennesker ble drept for 11 år siden, mens for eksempel VGTV sendte direkte fra aktors detaljerte beretning om det. Det er ikke opp til meg å redegjøre for hvorfor det er relevant med tanke på om Breivik bør prøveløslates eller ikke. Fra vårt perspektiv er det irrelevant, sier Andersen.

Kampanje har tatt kontakt med VG og oppdaterer saken med deres svar.

I Aftenposten har de foreløpig ikke vist noen klipp fra rettssaken, verken direkte eller i opptak. Det betyr ikke at nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen mener det ikke har offentlig interesse å se og høre hvordan terroristen fremstår. Tvert mot.

- Samtidig er det såpass mange vurderinger vi har behov for å gjøre, så først og fremst formidler vi fra rettssaken med reportere, kommentatorer og fotografer som er til stede og som har fulgt Breivik i retten i ti år, og har god kompetanse til å gjøre de nødvendige vurderingene, sier hun til Kampanje.

Hun utelukker ikke at de vil publisere videoinnslag etter hvert.

- Da må vi i så fall se på hvilke klipp vi viderebringer og i hvilken kontekst i setter dem.