Den norske aviseieren Polaris Media har likevel et overskudd på driften (EBITDA) på 96 millioner kroner i årets andre kvartal. Tilsvarende resultat i fjor på denne tiden var 119 millioner kroner, altså en nedgang på 19 prosent. 

Resultatnedgangen på 23 millioner kroner skyldes en kombinasjon av økte kostnader og bortfallet av en annonsesalgsavtale med rubrikknettstedet Finn.no.

- Det er gledelig å se at både digitale brukerinntekter og digitale annonseinntekter har en underliggende vekst også dette kvartalet. Kontinuerlig utvikling av produkter og tjenester som gir verdi for kundene, er grunnlaget for denne inntektsveksten. Samtidig ser vi at økte kostnader, blant annet som følge av dyrere papir, påvirker resultatet negativt, sier konsernsjef Per Axel Koch i en børsmelding onsdag morgen. 

Totalt har økte papirpriser ført til en økning i driftskostnader på 15 millioner kroner i andre kvartal, mens salg av Finn.no-produkter hadde en positiv resultateffekt på seks millioner kroner i fjor på denne tiden. Finn.no-produktene utgjorde i 2021 hele 62 millioner kroner i omsetning og et direkte resultatbidrag på 27 millioner kroner. 

Polaris Media skriver videre i rapporten at det samtidig «forventes en gjennomsnittlig prisøkning på 50-60 prosent på papir i 2022 sammenlignet med 2021, noe som gir en negativ resultateffekt på omtrent 30 millioner kroner på årsbasis.»

Mediekonsernet med hovedkontor i Trondheim eier flere større norske aviser som Adresseavisen, Fædrelandsvennen og Harstad Tidende, men har også ekspandert kraftig i Sverige gjennom oppkjøpet av Stampen Media.

Selskapet har i dag 314.000 heldigitale abonnement, hvorav andelen heldigitale abonnement har økt til 52 prosent. Tilsvarende tall på samme tid i fjor var på 278.000 heldigitale abonnement, en vekst på 13 prosent. 

Polaris Media er notert på Oslo Børs og hadde en markedsverdi på 3,5 milliarder kroner før børsen åpner onsdag. Men aksjekursen har falt ganske kraftig i år og det med rundt 20 prosent, eller nesten 900 millioner kroner. 

Her kan du se alle tallene til Polaris Media for årets andre kvartal i 2022.

Polaris Media 2022 2021 Endring i %
Omsetning* 922,0 928,0 - 1
Driftsresultat 44,1 64,8 - 32
Resultat før skatt 29,5 36,3 - 19

*2021 inkluderer tall blant for virksomhet kjøpt i løpet av 2021 og 2022. Ekskludert disse samt IFRS-effekter var omsetningen på 917