Tirsdag ettermiddag ble det klart at SV ikke lykkes med å avverge momsbomben til regjeringen. I forbindelse med statsbudsjettet for neste år foreslo regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum å fjerne et momsfritak som påførte staten rundt 500 millioner kroner i tapte inntekter.  

Nå er det klart at SV ikke fikk med seg regjeringen på å droppe dette forslaget i forhandlingene og det går sjefen i Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi Øgrey, til å reagere.

- Avviklingen av momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser vil få store konsekvenser for flere mediehus og for medienes samfunnsrolle fremover. Det undergraver regjeringens mål i Hurdalsplattformen og vil styrke de globale tek-gigantene på bekostning av de redaktørstyrte norske mediene, nettopp fordi lyd og levende bilder foretrekkes og benyttes av stadig flere og særlig de yngre. Det er derfor skuffende og alvorlig at dette ikke omgjøres i budsjettforliket, sier Øgrey til Kampanje.

Les også: Nederlag for mediehusene - SV klarte ikke avverge momsbombe

Som Kampanje har skrevet de siste dagene har MBL kjempet for å få med seg Finansdepartement og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på en ny modell, men ble tidligere i dag møtt med en kald skulder.

- Forliket anerkjenner heldigvis at dette er problematisk og at fremtiden for mediene betyr mer lyd og levende bilder. Men vi er overrasket over innretningen, og det er avgjørende at regjeringen følger opp på en åpen måte: Momsfritaket må være teknologi- og plattformnøytralt og heller ikke skille på medienes nedslagsfelt. Måten å gjøre dette på er å gjeninnføre et justert momsfritak for elektroniske nyhetstjenester, slik MBL har foreslått. Vårt forslag vil også løse de utilsiktede konsekvensene regjeringen har vist til, med en langt lavere budsjettvirkning, sier Øgrey.

Også Norsk Journalistlag er skuffet over utfallet og at regjeringen og SV opprettholder forslaget om å kutte fritaket for moms på elektroniske nyhetstjenester. 

- Vi er svært skuffet. Dette er ikke er fremtidsrettet mediepolitikk. I lengden er det publikum som taper på dette, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad.

Et lite håp ble imidlertid tent ved at Stortinget ber regjeringen vurderer tiltak «for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd».  Det kan gavne mediehus som Amedia og Polaris Media, men for TV 2 ser det mørkere ut. 

NJ-lederen er ikke imponert og mener flertallets forslag bare skaper ny forvirring.

- Et momsfritak må gjelde all journalistikk. Forslaget er lite prinsipielt og inviterer bare til synsing om hvem som er innenfor og hvem som er utenfor en slik ordning. Hva med nisjemedier, fagpresse og andre som har store strategier for satsing på lyd og bilde. Blir dette gjennomført politikk er jeg redd for at det vil mer bidra til å dempe innovasjonen enn å fremme den, sier Tryggestad.

Les også: TV 2-sjefen går hardt ut mot regjeringen: - Det er helt uforståelig for oss