Jørgen Sørlie blir daglig leder og salgsdirektør i det nyetablerte Amedia Salg Oslo fra og med januar. Da begynner han arbeide med å etablere det nye salgsselskapet. Sørlie har tidligere jobbet i blant annet Dagbladet, Clear Channel og United Influencers.

- Det er noe eget å jobbe i media og spesielt i redaktørstyrte kanaler. Det er mye spennende som skjer i Amedia om dagen, og de er godt posisjonert for fremtiden. Jeg gleder meg til å komme i gang, bli kjent med teamet og bidra til at Amedia fortsetter den gode utviklingen i Osloregionen - et område som trenger og ønsker mer lokalt fokus, sier Sørlie.

Amedia Salg Oslo er Amedias satsing mot annonsører i Osloreegionen. Selskapet skal ifølge mediekonsernet sikre synlighet, tilstedeværelse og gjennomgående betjening av markedet på tvers av Amedias mediehus i Oslo, og skal sammen med Amdia Salg og Marked sikre større nasjonale annonsører med å lykke i Oslo.

Styreleder i selskapet, Morten Nilsen, er godt fornøyd med å ha fått Sørlie med på laget.

- Han har en relevant og allsidig bakgrunn både innen mediesalg og ledelse, som er viktig å ha for å kunne bygge opp og lede vår nye satsing. Med hans brede erfaring, kommersielle forståelse og forståelse for hvordan man bygger team som jobber mot felles mål, har vi nå fått på plass en viktig brikke i det nye vi skal etablere i Oslo. Jeg gleder meg til å samarbeide med Jørgen, sier Nilsen.