Mandag ble det satt et foreløpig punktum i «klippekampen» som har utspilt seg over fire dager i Oslo tingrett. Viaplay har saksøkt TV 2 for det de mener er ulovlig bruk av klipp fra Viaplays Premier League-kamper i TV 2s nyhetssendinger.Det er ikke bare kamputdragene i de lineære nyhetssendingene som har fått Viaplay-toppene til å se rødt. Også utnyttelsen av disse sendingene på TV2.no i form av videolenker som tar brukerne rett til ukens målshow fra Erling Braut Haaland har provosert kraftig. 
I retten oppstod den smått absurde situasjonen der dagens rettighetshaver Viaplay forsøkte å bevise at den engelske toppserien er av liten interesse for folk flest, og at kampene derfor har relativt lave seertall, mens TV 2 forsøkte å hamre inn at interessen for rettigheten de har mistet ikke bare er stor, men større enn noensinne.Årsaken til det ligger i formuleringen i åndsverkslovens paragraf 22, fjerde ledd, der det slås fast at fjernsynsselskap kan sende korte utdrag - maksimalt 90 sekunder - fra begivenheter av stor interesse for allmennheten som andre fjernsynsselskap har sikret seg eksklusive rettigheter til. Det er dette som ofte omtales som nyhetsretten. Loven åpner også for at disse sendingene deretter kan publiseres på nett.

Hvilke begivenheter dette kan være sier loven ikke noe om. I forarbeidene skriver Kulturdepartementet at kravet kan være oppfylt så lenge en kringkaster har sikret seg eksklusive senderettigheter og en annen ønsker å sende utdrag, men de legger til at det i enkelte tilfeller må foretas en nærmere vurdering.Det har Oslo tingrett gjort én gang tidligere. I 2021 saksøkte Viaplay VGTV for urettmessig bruk av sportsklipp fra deres kanaler, blant dem fotballkamper i den tyske toppserien. Disse kampene var ikke av stor allmenn interesse, mente tingretten, og Viaplay vant saken. Etter rettssaken minsket avstanden mellom partene betraktelig og de inngikk både klipp-avtale og forlik. Dommen i Oslo tingrett er derfor ikke rettskraftig. Den ble heller ikke tillagt stor vekt av partene i årets rettssak. TV 2 mener tingretten feilaktig lente seg på dansk lovgivning i spørsmålet om allmenn interesse, mens Viaplay tross alt ikke forsøkte å sette likhetstegn mellom interessen for Bundesliga og interessen for Premier League i den norske befolkningen. Et sted går grensen.Problemet til Viaplay i denne saken er ikke bare at TV 2 har vist utdrag fra Premier League, men at NRK har gjort det samme. Av de elleve kampene søksmålet gjelder, har NRK vist utdrag fra åtte av dem. Utover i sesongen skal omfanget av Premier League-klipp i NRKs nyhetssendinger ha overgått TV 2, ifølge TV 2s dokumentasjon. Likevel har NRK unngått søksmål fra Viaplay.Det skyldes ifølge sportssjef Peter Nørrelund i Viaplay at de har et godt samarbeid med den norske statskanalen. Det er lettere å se gjennom fingrene på klippbruken til en aktør som ikke tjener penger på reklame og som heller ikke er med i budkampen om rettighetene. Dersom Viaplay vinner frem med saken mot TV 2, er det likevel vanskelig å se for seg at NRK kan fortsette med denne klipp-bruken. Den vil i så fall være i strid med praksisen domstolen har etablert og NRK vil med viten og vilje operere på utsiden av loven. Resultatet kan bli nyhetssendinger med langt mindre Haaland-faktor enn vi har sett det siste året, både på NRK og på TV 2.
NRKs klippbruk er også et av TV 2s kronargumenter i denne saken. Det er ifølge TV 2 nettopp allmennkringkasterne selv som er best egnet til å vurdere om noe er av stor allmenn interesse eller ikke, fordi det er dette kriteriet som avgjør om innslaget får plass i nyhetssendingene. TV 2 kan med andre ord nesten ikke bryte loven, fordi kriteriet oppfylles med én gang utdraget er bestemt vist i en nyhetssending. Når Viaplay-topp Peter Nørrelund i retten blir bedt om å forklare hvorfor han tror NRK viser så mange klipp fra Premier League i nyhetssendingene sine, går han så å si rett i fella til TV 2s advokater og svarer at det trolig er fordi NRK mener det er interesse for det blant folk.

Les mer: Viaplays sportssjef måtte svare om NRK-avtale og Kampanje-intervju: - Skulle nok ikke gjort det

Helt vanntett er dette argumentet imidlertid ikke, ettersom TV 2 selv erkjenner at de ved fire tilfeller har vist klipp fra Premier League-kamper som ikke omfattes av nyhetsretten. Her har altså TV 2 ryddet plass i nyhetssendingene sine for innslag som de i etterkant mener er av mindre interesse for allmennheten.

Nå er det opp til tingrettsdommeren å konkludere om kampene som spilles i Premier League er interessante nok til å omfattes av nyhetsretten og om utnyttelsen av sendingene på nett er innenfor lovens rammer.

En uforbeholden seier til Viaplay vil gi mediekonsernet tilnærmet full kontroll over bilder fra Premier League både på lineær-TV og på nett. Selskapet har lagt rekordhøye summer på bordet for å sikre seg rettighetene til den engelske toppserien, men abonnementssalget i det norske markedet har som kjent ikke stått til Viaplay-sjefenes egne forventninger.

At det er TV 2s klipp-bruk som bremser salget, er det ikke fremlagt noe bevis for i retten. Tvert imot. Ifølge Viaplays egne utsagn er Premier League-pakken til 749 kroner i måneden først og fremst interessant for en begrenset kjerne av fans og ikke den store allmennheten. Fansen vil nok uansett ikke nøye seg med et par korte utdrag på rundt ett minutt om dagen.

Når saken er trukket for retten er det fordi Viaplay også sitter på rettigheten til å videreselge klipp fra Premier League til tredjeparter, slik de har gjort med VGTV. Da er det selvfølgelig lite gunstig for dem at TV 2 står fritt til å forsyne publikum med rundens høydepunkter på nett.

Det kan derfor være grunn til å tro at Viaplay vil være fornøyd med ett poeng og uavgjort fra denne «klippekampen», der Oslo tingrett gir TV 2 medhold for klipp-bruken i nyhetssendingene, men slår ned på utnyttelsen av sendingene på nett.

Les også: TV 2 slår tilbake mot Viaplay i retten: - Har et stort forklaringsproblem