Saken blir oppdatert.

Torsdag morgen legger Polaris Media frem sine tall for fjerde kvartal for Polaris Media Norge og svenske Stampen Media. De viser en resultatnedgang på 53 millioner kroner målt opp mot samme kvartal i 2021.

Årsresultatet på 332 millioner kroner (justert for engangseffekter) er 29 prosent svakere enn 2021-resultatet på 468 millioner kroner. Bortfall av annonsesalgsavtaler med Finn.no og økte papirpriser står for rundt 65 millioner kroner av nedgangen.

Polaris Medias norske titler opplevde i tillegg et markant negativt skifte i annonseinntektene i tredje kvartal i fjor. Dem samme utviklingen traff de svenske titlene i fjerde kvartal.

Nå setter konsernsjef Per Axel Koch inn flere tiltak for å redusere kostnadene. 

- Vi setter inn flere kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse driften til et høyt kostnadspress og endrede rammebetingelser som følge av store makroøkonomiske bevegelser. Det gjør at vi også kan investere i utviklingsprosjekter som skal styrke de digitale inntektsstrømmene våre, sier Per Axel Koch i resultatmeldingen.

Polaris Media går ut med et mål om å redusere bemanningen med inntil 94 årsverk i løpet av de to neste årene.

Kampanje har tidligere omtalt at norske Polaris Media-ansatte mellom 62 og 67 år er tilbudt gavepensjon. Effekten av dette tilbudet skal redusere bemanningen med 68 årsverk i Norge. Polaris Media-eide Stampen Media vil i tillegg iverksette en kombinasjon av gavepensjon og sluttavtaler for å redusere bemanningen med 26 årsverk.

Et annet tiltak er å se på utgivelsesfrekvensen til titlene i konsernet.

- Den sterke økningen i prisen på papir og andre innsatsfaktorer, svekker lønnsomheten av våre papirprodukter. Samtidig er det stadig færre som velger å abonnere på en papiravis. Digitalt innhold av høy kvalitet blir viktigere og viktigere for våre lesere, og vi starter nå et mer omfattende arbeid enn tidligere for å vurdere lavere utgivelsesfrekvens for en rekke titler de kommende årene, sier Per Axel Koch i resultatmeldingen.

Her er resultatene til Polaris Media i fjerde kvartal. Tall i MNOK.

Polaris Media 2022 2021 Endring i prosent
Driftsinntekter 965,1 987,9 - 2,3
Driftsresultat - 8,4 151,9 -
Resultat før skatt - 43,3 95,3 -