Mediekonsernet Schibsted legger fredag morgen frem sine tall for fjorårets fjerdekvartal og de viser at selskapet nå møter motstand i reklamemarkedet. Selskapet som gir ut aviser som VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet mister over 50 millioner kroner i reklameomsetning i fjerdekvartal i fjor sammenlignet med tilsvarende periode i 2021.

Størst er reklame-nedgangen i papiravisene, men også i det digitale annonsemarkedet merkes tilbakegangen når omsetningen her faller med to prosent. 

- Medievirksomheten vår står overfor et mer utfordrende annonsemarked, spesielt innen print, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i en børsmelding.

Det er svenske Aftonbladet som går mest tilbake i omsetning, men også regionavisene går tilbake. Kun VG klarer å øke omsetningen i fjerdekvartal i fjor. 

Overskuddet krymper
Overskuddet på selskapets mediesatsing krymper med nesten tilsvarende og endte på 180 millioner kroner, ned fra 229 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2021. Omsetningen til Schibsted-mediene falt med to prosent og endte på drøye to milliarder kroner.

- Drevet av robuste abonnementsinntekter var de underliggende inntektene fortsatt på linje med fjoråret, fortsetter Skogen Lund.

Driftsmarginen, som har vært milevis unna målet om en margin på 10-12 prosent, har imidlertid styrket seg om en sammenligner med de foregående kvartalene. Til tross for fortsatt stive papirpriser, dyr strøm og andre innsatsfaktorer knyttet til produksjon av papiravisen, endte marginen på ni prosent. Det skyldes ifølge Schibsted «strammere kostnadskontroll» etter at mediekonsernet nylig lanserte et mål om å spare 500 millioner kroner de neste to årene for å bringe marginene tilbake til målsetningen på 10-12 prosent.

Svak bedring i konsernet
Ser en på hele Schibsted-konsernet, som også inkluderer rubrikkoperasjonene i Norden, så ble det et overskudd 651 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Det var en økning på 20 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2021. Omsetningen endte på 3,98 milliarder kroner og det var opp én prosent sammenlignet med fjerdekvartal i 2021.

- I et mer utfordrende marked forårsaket av den makroøkonomiske utviklingen, økte de underliggende konserninntekter med tre prosent sammenlignet med fjerde kvartal i 2021. I den sammenheng er jeg glad for å kunne rapportere at konsernets driftsresultat endte tre prosent over fjerdekvartal i 2021 på 651 millioner kroner, og dermed bryter den nedadgående trenden vi har sett de siste kvartalene. Den positive EBITDA-utviklingen var drevet av stor innsats i alle våre forretningsområder, sier Skogen Lund.

Overskuddet er sterkere enn ventet og slo analytikernes estimater om et resultat på 593 millioner, skriver E24.

Her kan du se alle regnskapstallene til Schibsted for fjorårets fjerdekvartal. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2022 2021 Endring i %
Omsetning 3,988 3,936 + 1
Driftsresultat* 651 634 + 3
Resultat før skatt 559 - 19.782** -

* Brutto driftsresultat (EBITDA) 
** I fjerdekvartal i 2021 gjennomførte Schibsted en stor avskrivning av verdien av sine Adevinta-aksjer.