I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2024. Der blir det klart at regjeringen verken gjeninnfører momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, som de tok bort i fjort, eller legger opp til endringer i forslaget fra tidligere i år som skal åpne for at aviser kan ha en høyere andel av lyd og levende bilder og fortsatt omsettes uten merverdiavgift.

Dermed står TV 2 fremdeles ute i kulda og det får sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes til å reagere. 

- Er du skuffet? 

 - Ja, vi er skuffet over at regjeringen ikke kommer en samlet mediebransje i møte og med det likebehandler nyhetsformidling gjennom tekst, lyd og levende bilder, sier han. 

Han mener det grunnleggende nyhetsinnholdet må være avgjørende, ikke publiseringsformen. 

- Målet med å formidle nyheter er ikke å produsere tekst eller stillbilder, men å utføre et samfunnsoppdrag og ikke minst nå frem til publikum med journalistikken. Slik momsfritaket nå er utformet, har det en direkte negativ konkurransevridende effekt mot nyhetstjenester basert på lyd og levende bilder, mener Sandnes. 

Han trekker frem at dette er formidlingsformen stadig flere, og ikke minst de unge foretrekker og forventer.

- Det kan være nøyaktig det samme innholdet presentert enten som tekst eller lest opp, men det blir da ulik moms. Konkret betyr det at TV-nyheter nå er det eneste nyhetesproduktet som er uten momsfritak.

Les mer: Medietopper ut mot regjeringen: - Har ikke lyttet til bransjen

- Straffer nyhetsinnhold
Både  nåværende kulturminister og statsministeren har tidligere løftet frem hvor viktig de redaktørstyrte mediene er i dagens samfunn. Derfor synes Sandnes det er vanskelig å forstå at regjeringen foreslår et momsfritak som motvirker teknologisk utvikling. 

- Og som svekker norske medier og konkurransen med utenlandske teknologi-giganter, og som straffer nyhetsinnhold på de plattformene og formater som den yngre generasjonene bruker, sier TV 2-sjefen. 

- De siste årene har mediebransjen utredet og presentert ulike måter å få plattformnøytralt momsfritak på, som hensyntar lekkasjen som regjeringen og bransjen er enige om at må tettes, det er presentert måter og det er mulig å finne en løsning, fortsetter han. 

Forventer en konkret løsning
Sandnes legger til at han har forståelse for at ny kulturminister Lubna Jaffery så vidt er i gang som ny medieminister og har hatt liten tid til å påvirke forslagene som var på høring. 

- Så jeg legger til grunn at hun er positiv til å være med på å finne moderne og mer framtidsretta løsninger når det skal behandles i Stortinget i høst, håper han. 

Det er snart to måneder siden de ansatte i TV 2 ble varslet om at mediehuset ståroverfor store kostnadskutt. Da lanserte TV 2-sjefen et anslag på 400 millioner kroner, og han har senere bekreftet at det innebærer nedbemanning.

- Det er en dramatisk dag for TV 2. Vi kutter kraftige kostnader og det går utover satsinger og bemanning. Det er klart at fjerning av momsfritaket allerede har store konsekvenser for oss, legger han til. 

I høst skal momsfritaket behandles i Stortinget, og TV 2s sjefredaktør forventer at de får på plass en konkret løsning. 

- For en samlet mediebransje er det absolutt veldig viktig at vi får på plass en ordning som ikke kun hensyntar tekst og stillbilder, avslutter Sandnes. 

TV 2 har anslått at de må betale 150 millioner kroner i moms som følge av at fritaket ble fjernet.

Les også: TV 2-veteraner skylder på regjeringen: - Helt uventet og totalt uakseptabelt