Lubna Jaffery avviser nytt momsgrep: - Gjør ikke unntak for TV 2

- Jeg forstår at mediebransjen er skuffet, sier kulturministeren.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist
Nafisa Zaheer
Dag Robert Jerijervi Journalist

Lubna Jaffery (Ap) gjorde sin budsjettdebut som kultur- og likestilligsminister fredag, men hun møter ingen stående applaus i Medie-Norge. Der er skuffelsen stor over at regjeringen verken gjeninnfører momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester, som de tok bort i fjor, eller legger opp til endringer i forslaget fra tidligere i år som åpner at aviser kan ha en høyere andel av lyd og levende bilder og fortsatt omsettes uten merverdiavgift.

- En dramatisk dag, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til Kampanje.

TV 2 nøt som kjent godt av momsfritaket som ble fjernet for ett år siden. Mediehuset omfattes imidlertid ikke av den foreslåtte utvidelsen av momsfritaket for aviser.

- Regjeringen har ikke lyttet til en samlet mediebransje og løst momsproblemet som de selv har skapt, sier administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi S. Øgrey, til Kampanje.

Les mer: Medietopper ut mot regjeringen: - Har ikke lyttet til bransjen

Jaffery er, som sin forgjenger, opptatt av å poengtere at merverdiavgiften ikke styres fra Kulturdepartementet, men fra Finansdepartementet.

- Dette er ikke et kulturpolitisk virkemiddel. Det er et finanspolitisk virkemiddel, sier hun.

- Jeg forstår at medierbansjen er skuffet og at de ikke er fornøyd med dette. Det jeg som medieminister er opptatt av er at vi må følge utviklingen nøye og at vi må ha åpen dialog. Jeg har sagt til mediebransjen at døren min er åpen for å diskutere konsekvensene av dette.

- Har dere lyttet til innspillene fra mediebransjen i høringsrunden, og spesielt til innspillet fra MBL, som foreslår å utvide momsfritaket til alle medier som omfatte av medieansvarsloven?

- Jeg vet at MBL har hatt helt tydelige standpunkter og synspunkter. Jeg er glad for Finansdepartementet har gått opp fra 20 prosent til 50 prosent lyd og levende bilder (i momsfritaket for aviser, red. anm). Det kan hende dette ikke er godt nok, og hvis det ikke er det, må vi se på innretningen.

- Er det aktuelt å gjøre andre grep for at TV 2 kan bli omfattet av et momsfritak?

- Jeg vet at TV 2 har krevende tider foran seg, både med og uten mediemomsen. Det har jeg all respekt for, men vi har enhetlige lønsinger for hele bransjen og må også gjelde mediemomsen. Jeg kan ikke se for meg noen unntak for TV 2 der vi står i dag.

TV 2-sjefen sier at bortfallet av momsfritak treffer TV 2 direkte og først, men understreker at de aldri har etterpurt en særordning for TV 2. 

- Vi har tvert imot bedt om et momsfritak som likebehandler nyhetsformidling gjennom tekst, lyd og levende bilder. Det er nyhetsinnholdet som må være avgjørende, ikke publiseringsform. Det er en samlet bransje som er opptatt av at  det etableres en moderne og fremtidsrettet plattformnøytral momsordning, og som har levert ulike forslag til løsninger, sier sandnes.

- Vi er glade for at kulturministeren uttrykker forståelse for våre argumenter og vi håper hun vil jobbe for dette framover, legger han til 

Avviser NRK-sjefens påstand

Store deler av mediebudsjettet ble låst allerede for ett år siden, i forbindelse med regjeringens fireårige styringssignal. Da ble det besluttet av bevilgningen til de direkte mediestøtteordningene skal justeres for pris- og lønnsvekst i perioden 2024-2026.

MBL-sjefen kaller det «et hvileskjær» for mediebransjen, og skulle gjerne sett en reell vekst i mediestøtten i lys av at bransjen står i en svært krevende og uforutsigbar situasjon.

- Vi vet at dette er en mediebransje som er omskiftelig og som står i krevende problemstillinger. Styringssignalene som Stortinget har gitt er fireårige. Man har sagt at man kan gjøre vurderinger underveis, men det er for tidlig å si i dag, svarer Jaffery.

- Ser du for deg at mediestøtten kan øke mer enn pris- og lønnsveksten i inneværende periode?

- Nå ligger budsjettet i Stortinget til behandling. Hvis Stortinget vil gjøre endringer så må de foreslå det, men det ligger ikke i mitt budsjett.

Heller ikke NRK er fornøyd med dagens budsjett. Regjeringen vil justere tilskuddet til statskanalen for pris- og lønnsvekst, men NRK-sjefen mener det mangler 60 millioner kroner.

Dermed ligger det an til nye kutt, ifølge økonomidirektør Andreas Norvik.

- Vi må det. Vi har ikke 60 millioner på bok, sier han.

Les mer: NRK-sjefen «mangler» 60 millioner - varsler nye kutt

Kulturministeren vil ikke godta NRKs regnestykke.

- De er kompensert for pris- og lønnsvekst i henhold til Finansdepartementets beregninger, sier Jaffery.

 

Lubna Jaffery avviser nytt momsgrep: - Gjør ikke unntak for TV 2