Kampanje har tidligere skrevet om at Trygve Slagsvold Vedum har fått gjennomslag for å nekte statlige etater å bruke PR-byråer i den nye regjeringsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det har Sp-lederen selv meldt til VG, som var først ute med å omtale saken. 

- Det har kommet helt ut av kontroll hvordan den bransjen bare vokser og vokser, sa Vedum til avisa tidligere denne uka. 

Bransjetoppene Kampanje har pratet med har hatt blandene reaksjoner. Blant annet uttalte daglig leder i PR-byrået Corporate Communications, Kaia Tetlie, at hun er kritisk til tiltaket, selv om hun ikke tror de vil rammes hardt.

- Men det er klart at vi synes det er interessant å se at dette er en av de første sakene den nye regjeringen går ut med. Det er ikke en stor overraskelse, men vi synes ikke det er fornuftig. Det er veldig symbolsk og vitner om en misforståelse om hva bransjen er og gjør, sa hun til Kampanje. 

Nå går Margrethe Geelmuyden, partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, hardt ut mot Vedum og hans PR-nekt i Dagsavisen

– Kommunikasjon er et fag. Hvis Vedum ikke har forståelse eller respekt for kunnskap og spisskompetanse, da blir han ganske lik Donald Trump. Vi så hvordan Trump mistenkeliggjorde fagfolk som snakket om hvordan man burde håndtere koronapandemien, og når Vedum mistenkeliggjør en hel bransje med kommunikasjonsfolk, er det en ganske farlig vei å gå.

Hun sier også at Vedums retorikk går ut på å «trekke fram enkeltelementer i samfunnet, som PR-bransjen, lage et fiendebilde av den, og bruke bildet for å skape hat og mistenksomhet hos enkelte velgergrupper for så å få støtte når han kan ramme «fienden» slik han gjør nå.»

- Det er verdt å merke at han ikke trekker frem lobbyistene i LO eller NHO, som jo er de råeste lobbyistene i Norge. Vedum er grunnleggende populistisk, han har drevet sin valgkamp på politisk hat, på å sette folk opp mot hverandre. By mot land, utdannet mot ikke utdannet. Ved å stenge folk fra PR-byråer ute av politikk misbruker han sin makt ved å ekskludere tilfeldige mennesker fra å utøve sin borgerplikt som politiker. Det er i strid med våre demokratiske prinsipper, sier Geelmuyden til Dagsavisen.