Stortingsrepresentant Lan Marie Berg (MDG) vil gi Politiets sikkerhetstjeneste mulighet til å beskytte samfunnsdebattanter.

- Jeg har jo opplevd dette fra begge sider. Jeg vet at forskjellen er så utrolig stor mellom beskyttelsen og støtten du får som lokalpolitiker og som stortingsrepresentant, sier Lan Marie Nguyen Berg til Vårt Land.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil utvide mandatet til PST, slik at de kan følge opp og iverksette sikkerhetstiltak også for samfunnsdebattanter. Deriblant ungdoms- og lokalpolitikere.

Med dagens lovverk har PST bare mandat til å beskytte nasjonale myndighetspersoner. Altså regjeringen, stortingsrepresentanter, høyesterettsdommere og kongefamilien.