Trygve Slagsvold Vedum møtte i «løvens hule» da Kommunikasjonsforeningen inviterte til sin årlige konferanse på Edderkoppen Scene i Oslo.

Han ble introdusert som bransjens fremste kritiker av daglig leder i foreningen, Anne-Lise Mørch von der Fehr, til sedvanlig latter fra Senterparti-lederen.

Han var invitert for å snakke om «Vedums metode». Den tar utgangspunkt i en kaffekopp, som naturligvis var med opp på scenen.

- Min absolutt viktigste kommunikasjonsmetode er kaffekoppen. Hverdagsmøtene, utdyper Vedum.

Denne metoden skal finansministeren ha styrt etter helt siden han ble partileder for over ti år siden.

- Da jeg ble partileder tok jeg med meg en kaffekopp på talerstolen og lanserte kaffekopp-strategien, innledet Vedum.

- Jeg fikk masse råd om å ha mange møter om alt som hadde gått gærent og snakke med dem som har vært med i partiet tidligere. Jeg var helt sikker på at om jeg skulle bruke tid på det, ville jeg kommunisert om fortidens problemer i flere år, fortsetter han.

Punkt nummer én i kommunikasjonsstrategien hans var derfor at partiet måtte snakke mer med hverandre.

- Punkt nummer to var å ha fremdrift. Ikke minst hvis du har konflikt i et system, så må du ha fremdrift. For da må folk kaste seg på toget, ellers må de ta en kaffe der de er.

- Må unngå distanse
Vedum mener avstanden som skapes ved bruk av PR-byråer er en farlig utvikling, som må unngås.

- Når folkevalgte, som meg, føler de må bruke en eks-politiker i et PR-byrå for å formidle budskapene sine, så er det en utvikling vi må bort fra. Da mener jeg at man fjerner seg fra folkedebatten. Vi må huske at vi er folkevalgte, vi skal være nedpå, og vi må prate og møte folk. Vi må unngå å skape distanse fra folk, forklarer Vedum.

- Jeg vil bare ikke at norsk politikk skal bli pengedrevet, sa han senere.

- Aternativet hadde vært at det hadde økt ytterligere
Kommunikasjonsdagen var onsdag møtested for rundt 360 kommunikasjonsfolk til faglig påfyll, foredrag og diskusjoner. Finansministeren var glad for invitasjonen.

- Jeg synes det var hyggelig å være her. Jeg er jo glad i å snakke med folk, og synes det er spesialt hyggelig å få lov til å være på Kommunikasjonsdagen, ettersom jeg har vært i så mange debatter rundt PR-bransjen. Derfor var det veldig gøy å være her, sier Vedum til Kampanje.

Allerede i valgkampen 2021 gikk han hardt ut mot landets PR- og kommunikasjonsbransje og lanserte et mål om å kutte konsulentbruken i staten. I en oversikt Kampanje presenterte i fjor, viste tall fra de 20 største statelige virksomhetene at konsulentbruken var redusert med 17,4 millioner kroner.

- Hvordan synes du utviklingen har vært de siste årene?

- Vi har gått litt ned. Staten har brukt litt mindre. Jeg har opplevd at statelige aktører har brukt kommunikasjonsbransjen for å påvirke regjering, storting og politiske partier, og det mener jeg ikke går an for da bruker man offentlige skattepenger for å prøve å påvirke politiske prosesser – og det skal man gjøre gjennom valg. Og det har jeg vært opptatt av, forklarer han.

Vedum har ikke den fulle oversikten over hvordan utviklingen i konsulentbruk har vært gjennom fjoråret.

- Men de siste årene har det økt over tid, så alternativet hadde vært at det hadde økt ytterligere. Verdimessig er jeg opptatt av at de som sitter i regjering og på storting er bevisst på de rollene man har, slik at det ikke blir sånn at de som har mest penger, er de som også kan påvirke.

- Hva synes du om den norske kommunikasjonsbransjen?

- Det er en bransje med masse flinke folk, svarer han raskt.

- Mange eks-politikere har gått over til PR-bransjen, kan det hende at vi finner deg i et PR-byrå en dag?

- He he, nei, det vil jeg ikke tro, ler han.

- Norges svar på Trump og Orbán 
Bare en time før Vedum inntok scenen på Kommunikasjonsdagen, gkk PR-nestor Hans Geelmuyden hardt ut mot Senterparti-lederen fra samme scene.

- Jeg har diskutert med ham før, og det han omtaler som «Vedums metode», det er en banal metode. Det er enkle løsninger på komplekse problemer der man setter folk opp mot hverandre inn i en nasjonalistisk kontekst. Det er en fjollete metode – og det er en farlig metode – det er Vedums metode, tordnet Geelmuyden fra scenen.

Geelmuyden sammenligner metoden med den vestlige populismen til Donald Trump og Ungarns statsminister Viktor Orbán.

- Det er skummelt. Jeg har sett andre politiske ledere som gjør det på akkurat same måte. Se på Orbán og Trump. De juger og forteller halvsannheter. Vi som kommunikasjonsfolk må stå opp når vi blir utsatt for slike hersketeknikker.

Trygve Slagsvold Vedum kom kort innom kritikken fra Geelmuyden i sin innledning:

- Detter er Norges svar på Viktor Orbán eller Donald Trump, bare med en annerledes sveis, sier han tørt.

- I bunnen er det et engasjement for et tillitsbasert samfunn, der det ikke er penger som skal styre. Det må vi ta vare på, sa han mer alvorlig.

- Har noen dårlige erfaringer
Seniorrådgiver Rune Mørck Wergeland i Wergeland Apenes hadde jobben med å stille finansministeren til veggs på scenen. Han ville vite hva som hadde skjedd i ministerens oppvekst som gjorde han så kritisk til kommunikasjonsbransjen.

- Jeg har vokst opp med mye poesi. Jeg har vokst opp i et hus fullt av lyrikk med mye høytlesing av dikt. Der er det veldig mye undring. Jeg var også med på folkehøgskolebevegelsen, og vi som vokste opp i motkulturen med folkehøgskole og målsak, der ideen er de folkelige bevegelsene, er nervøse for alt som skaper barriere mellom de folkelige bevegelsene.

Men det er også personlige erfaringer som har formet Vedums holdninger til kommunikasjonsbransjen.

- Jeg har noen veldig dårlige erfaringer. Noen folk har ikke god rolleforståelse. Hvis du jobber i et kommunikasjonsbyrå, skal du være forsiktig med hva du engasjerer deg for innen ulike partier. Du kan få betalt fordi du kjenner politikere veldig godt.