I fjor var det over 240.000 jobbannonser på Finn.no – i dag er det 14.400 ledige stillinger ute på nettsiden

- Vi merker en viss nedgang i trafikk og annonser, sier Finn-sjef.

Publisert / Oppdater

Jacob Andersen
Jacob Andersen

I slutten av mars måned var det 291.000 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge. Tallet ugjør ifølge Nav 10.4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 306.000 personer, eller nesten 11 prosent av arbeidsstyrken. Siden torsdag 12. mars, dagen da regjeringen kom med de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid, er det kommet inn 336.300 søknader om dagpenger, hvorav 303.500 gjelder dagpenger ved permittering.

Bare i går onsdag 1. april kom det inn 9500 nye søknader om dagpenger.

Schibsted-eide Finn dominerer markedet på rubrikkannonser på nett og tilbyr kundene synlighet innenfor vertikaler som jobb, eiendom, bolig og markedsplassen Torget. I kraft av sin posisjon som landets største nettsted for jobbannonser er Finn  - og særlig jobbseksjonen – en indikator på hvilken retning økonomien i Norge tar.

Mange fulgte derfor ekstra nøye med da konsernsjef Kristin Skogen Lund la frem Schibsteds presentasjon for fjerde kvartal 2019 tidligere i februar. Skogen Lund la frem tall som viste at inngangen på 2020 hadde vært svakere for Finn jobb.

Nå har nedgangen forsterket seg ytterligere på grunn av koronakrisen.

- Som de fleste andre har vi imidlertid merket en viss nedgang i trafikk og annonser, også på Finn jobb. Men med tanke på situasjonen man befinner seg i og har vært i de siste 2-3 ukene, er det ikke oppsiktsvekkende. Det er fortsatt over én million besøk til Finn jobb ukentlig, det publiseres mange annonser og det er høy aktivitet blant brukerne våre, sier kommunikasjonssjef i Finn, Kristine Eia Kirkeholm, til Kampanje. 

- Trafikken og antall annonser har gått ned

I slutten av mars skrev Schibsted i en pressemelding at koronakrisen påvirker deres markedsplasser. 

- Nå som både individer og selskaper har fokusert på å håndtere den første fasen av COVID-19-krisen, ser vi at trafikken og antall annonser på våre markedsplasser har gått ned i Norden, sa Skogen Lund.

Finn.no hadde i 2019 en omsetning som passerte to milliarder kroner for første gang etter å ha vokst med ti prosent sammenlignet med 2018.

- Dette vil påvirke omsetningen på kort sikt, i og med at store deler av vår omsetning er direkte relatert til antall annonser, sier Schibsteds konsernsjef.

I 2019 ble det lyst ut 241.798 stillingsannonser på Finn jobb, ifølge en pressemelding publisert tidligere i år av Finn.  En opptelling i dag viser at det er 14.446 ledige stillinger på Finns jobbseksjon. Tidligere i mars måned var tallet nærmere 15.000. 

Finn.no ønsker ikke å kommentere mars-tallene spesifikt og vil etter gjentatte  forsøk heller ikke dele sammenlignbare tall som antallet annonser i januar og februar eller mars i fjor.

Men dersom 2019-tallet gir et månedlig snitt på i overkant av 20.000 stillingsannonser, vil nedgangen bli på nesten 30 prosent. Et slikt regnestykke mener Finn.no blir feil, men ønsker heller ikke å si hva som er rett.  

- Vi har dessverre ikke anledning til å dele tall på dette nå. Stillingsmarkedet opplever svingninger på samme måte som boligmarkedet eller båtmarkedet, så å bruke antall utlyste stillinger delt på 12 måneder vil ikke gi et riktig bilde av hvordan det så ut for ett eller flere år siden, sier kommunikasjonssjefen. 

Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb, sier at arbeidsmarkedet befinner seg i en svært krevende posisjon. 

- Mange arbeidsgivere permitterer i disse dager, og da vokser det frem en stor gruppe arbeidstakere som er på utkikk etter nye muligheter. Vi i Finn merker dette skiftet på mange måter, og vi tar vår rolle som ledende markedsplass for stillingsannonser i Norge på største alvor, sier Ringvold til Kampanje. 

Jobbanalytikeren sier en rekke yrkesgrupper opplever god vekst. 

- Når det gjelder stillingsfunksjoner, er det en klar økning i yrker som nå er etterspurt for å holde hjulene i gang i Norge, bokstavelig talt. Dette gjelder særlig transport av varer og logistikk, sammen med drift og vedlikeholdstjenester og butikk og varehandel, sier Ringvold og trekker også frem helse og omsorg-relaterte jobber, matvareproduksjon og industri, forsvar og militær.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er en balansegang rent omdømmemessig å annonsere i disse tider. Bård Idås, konsulent i MeyerHaugen.

- Har ikke noen tro på at vi vil oppleve noen stor økning av ledig stillinger

Det er ikke bare arbeidsledige som blir hardt rammet av koronakrisen. Hver høst skal et stort antall ferdigutdannede studenter ut i arbeidslivet. Tidligere denne uken skrev Kampanje om hvordan koronasituasjonen påvirker studenter på vei ut i arbeidslivet. Journalistikkstudent og klubbleder for NJ Student ved OsloMet, Abdirahman Hassan, er redd for at koronakrisen ville påvirke mediebransjen i negativ retning fremover.

Les også: Tror nyutdannede i mediebransjen vil slite med å få jobb: - Markedet er ødelagt

Hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg sier hun ikke ser for seg noen vekst på jobbmarkedet fremover.

- Jeg har ikke noen tro på at vi vil oppleve noen stor økning av ledig stillinger generelt i Norge nå, men jeg tror vi vil oppleve en økning innen digitale og kommunikative jobber. Det er fordi det er et ekstremt høyt informasjonsbehov nå, , sier Trine Larsen, hodejeger og partner i konsulenthuset Hammer & Hanborg, til Kampanje.

Hun sier noen oppdrag fortsetter mens andre pauses «til etter påske».

- Men vi vil jo anta at siden vi er så spesialisert innen kommunikasjon og digitale jobber, så vil det også bli økt etterspørsel etter engasjementer og tidsbestemte oppdrag, fortsetter hun. 

Larsen tror arbeidslivet vil være endret når vi er ferdige med koronakrisen.

- Hotellbransjen leier ut kontorrom, Power finner «drive in»-løsninger, og det samarbeides på tvers. Det er en vilje nå til å finne nye løsninger og det vil antageligvis bli noen nye jobber ut av det. Men alt flyttes over digitalt og jeg er sikker på at arbeidslivet vil være endret når vi er ute av denne krisen, sier hun.

- Mer avventende holdning i byråene

Rådgiver og Partner i Teft, Ole Janzso, sier at noen av kundene deres velger å stoppe eller vente med rekrutteringsprosseser, samtidig som flere kommunikasjonsavdelinger nå har et behov som må løses raskt. 

- I mange markeds- og kommunikasjonsavdelinger ble behovet for kommunikasjon og velfungerende digitale kanaler for både informasjon og salg viktigere enn noen gang. For disse selskapene har vi sett en økt prioritet med å løse behovet for operative folk raskt, og de har fortsatt sine oppdrag uten å blunke, sier Janzso til Kampanje.

- På den annen side ser vi en mer avventende holdning i byråene, og flere av våre kunder i denne kategorien har valgt å stoppe eller utsette sine rekrutteringsprosjekter til de ser at oppdragsmengden øker igjen, fortsetter han. 

- Opplever dere færre oppdrag?

- Ja, dette vil ha en negativ effekt i oppdragsmengden foran andre kvartal. Akkurat nå forsøker de som har mye å gjøre å fokusere på de hasteoppgavene som må gjøres og det gjør at rekruttering blir nedprioritert en periode, men vi forventer at etterspørselen etter bemanning i perioder vil øke i løpet av kort tid. Vi tror at mange ser på tiden frem mot påske som en tilpasning av denne uvanlige situasjonen, mens etter påske vil mange gjøre opp status og se på sin kapasitet og bemanning. På godt og vondt, sier Teft-rådgiveren.

Bård Idås, seniorrådgiver i rekruttering- og rådgivingsfirmaet MeyerHaugen, mener det « er viktig å være oppmerksom på at det er en balansegang rent omdømmemessig å annonsere i disse tider».

- Det er viktig at man ikke fremstår som en som profiterer på at andre selskaper sliter som følge av korona. På den annen har man et konkret rekrutteringsbehov og er ærlig og ansvarlig i kommunikasjonen, vil det vare positivt på omdømmet å annonsere nå, sier Idås som legger til at de ikke opplever færre oppdrag.

I fjor var det over 240.000 jobbannonser på Finn.no – i dag er det 14.400 ledige stillinger ute på nettsiden