TV 2 har brukt 350 millioner på nyheter - varsler tre avvik på avtalen med staten

TV 2-sjef Olav Sandnes mener likevel de i sum har levert på oppdraget.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Oppdatert: I den første versjonen av denne saken skrev vi at TV 2 innrømmer fire brudd på avtalen. Det riktige skal være at de varsler tre avvik. Den ene nyhetssendingen de avviklet fra Oslo regnes ikke som et avvik av TV 2, får Kampanje opplyst fra kanalen.

TV 2 har levert sitt første allmennkringkasterregnskap, der de viser hvordan de i 2019 har oppfylt kravene til innhold, nyheter og organisering som ligger i avtalen med staten. Der kommer det frem at TV 2 har brukt 349 millioner kroner på nyhetssatsingen. I avtalen har de tilbudt å sette av minimum 250 millioner kroner.

Dersom TV 2 får full uttelling på avtalen med staten, kan de «cashe» inn 135 millioner kroner i kompensasjon for samfunnsoppdraget.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes konkluderer med at de i all hovedsak all levert på kravene, og at snittet for hele året på flere punkter er over minimumskravet, men han er også åpen om at det har forekommet avvik.

- Vi løfter frem de avvikene som er og forklarer hvorfor de er der, men det viktige bildet er at vi i sum leverer innhold i tråd med avtalen. Det gjelder både riksdekkende og egenproduserte nyheter, norsk film og drama, og barne- og ungdomsprogrammer, sier han til Kampanje.

Viser til tre avvik

I henhold til avtalen skal TV 2 sende minimum 40 minutter nyheter mandag til torsdag mellom kl. 17.00 og kl. 24.00, og minimum 25 minutter fredag til søndag mellom kl. 17.00 og kl. 24.00. 

11. april 2019 hadde TV 2 et avvik på tre minutter og 22 sekunder, på grunn av Håndball Europacup. 1. juni 2019 var avviket på ett minutt og 31 sekunder. Da fikk sportsnyhetene kortere tid enn planlagt på grunn av en Champions League-kamp.

TV 2 har også forpliktet seg til å avvikle nyhetssendingene fra Bergen, men i 2019 ble to nyhetssendinger avviklet fra Oslo. 

«Som vi har varslet i dialog med Medietilsynet, vil tungtveiende praktiske eller redaksjonelle hensyn kunne tilsi at vi i noen tilfeller ønsker å avvikle nyhetssendingene fra andre steder enn Bergen, for eksempel slik vi gjorde det under OL i Rio», skriver TV 2 i rapporten.

- Hvor alvorlig er disse avvikene?

- Vi er veldig opptatt av å sikre at vi leverer på avtalen, og så er det noen konkrete avvik vi har forklart bakgrunnen for. Vi hadde for eksempel en hel sending fra Bergen i forbindelse med valget og rent teknisk ble nyhetssendingen produsert fra Oslo. Vi håper og tror det samlede bildet skal være viktigst, og er opptatt av å løfte frem avvikene selv, sier Sandnes.

- Står sterkere i en krise

I rapporten skriver TV 2 at også de påvirkes av koronapandemien. I april har de merket at flere annonsører droppet å bruke penger på markedsføring, eller reduserte reklamebudsjettet betydelig.

TV 2-sjefen tror imidlertid at rollen som allmennkringkaster gjør de bedre rustet til å håndtere krisen.

- Det at vi hadde et solid år i 2019, der vi også gjennom avtalen fikk anledning til å styrke redaksjonen i Bergen, etablere Lab2 og flere andre områder, bidrar til at vi står sterkere når i er i en krise. Vi merker dette på reklamesiden, og vi merker det også i brukerinntekter, men vi har valgt ikke å benytte oss av permitteringsvirkemiddelet, men heller stå i det og så håper vi at vi kommer oss ut av krisen på en god måte.

- Blir midlene fra staten enda viktigere i denne krisen?

- Vi vil selvfølgelig se på det når det foreligger en noe, men akkurat nå vet vi ikke hva som kommer. Nå deler vi samme skjebne som mange andre medier, som har det tøft, mange har tøft og som ser på hvordan de skal komme seg gjennom krisen på best mulig måte.

Rett etter at regjeringen innførte de strenge koronatiltakene i mars, la TV 2-sjefen frem et årsresultat for 2019 som viste en omsetningsvekst på en halv milliard kroner til hele fem milliarder og en vekst i driftsresultatet på 30 millioner kroner til hele 420 millioner kroner. 

Overskuddet før skatt endte på 386 millioner kroner i 2019, en oppgang på snaue 30 millioner kroner sammenlignet med 2018.

Les mer: TV 2-sjef Olav Sandnes: - Jeg er som alle andre selvfølgelig bekymret

TV 2s allmennkringkasterrapport: Har brukt 350 mill. på nyheter

  • TV 2 har i 2019 hatt samlede kostnader på nyhetsområdet på 349 millioner kroner. Kravet i avtalen er minimum 250 millioner kroner.
  • TV 2 har i snitt sendt litt over 45 minutter nyheter (inkludert sportsnyheter) med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, mandag til torsdag mellom klokken 17.00 og 24.00. Kravet i avtalen er minimum 40 minutter.
  • TV 2 har i snitt sendt litt over 44 minutter nyheter fredag til søndag mellom klokken 17.00 og 24.00. Kravet i avtalen er minimum 25 minutter.
  • Ved utgangen av 2019 hadde TV 2 166 redaksjonelle årsverk knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen. Kravet er minimum 100 redaksjonelle årsverk.

TV 2 har brukt 350 millioner på nyheter - varsler tre avvik på avtalen med staten