Hardt rammet eventbyrå kjøper seg inn i strømmeselskap: - Vi har fått en bra start på året

Mye motvind for eventbyrået Medvind i 2020. Koronaviruset sendte omsetningen ned med over 80 prosent.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Eventbyrået Medvind fikk raskt merke koronapandemien på kroppen som del av en hardt prøvet eventbransje. Tall fra Sponsor- og eventforeningen tidligere i vår, viste at norske event- og messeselskaper mistet 82 prosent av oppdragene sine i 2020 som følge av strenge nasjonale restriksjoner og samtidig falt omsetningen med 57 prosent.

Mange eventbyråer har derfor forsøkt å bygge om butikken og satse mer på strømming og digitale produksjoner. Medvind Eventbyrå er ett av dem som nå satser mer digitalt, etablerer i den forbindelse det nye selskapet OnlineEvent der Medvind vil eie 49 prosent i samarbeid Comify-gruppen som tar majoriteten i det nye selskapet. 

Medvind Eventbyrå går i den anledning også nn på eiersiden av Comify-gruppens strømmeselskap, Captio og tar en 15 prosent eierandel. Captio jobber i dag med kunder som Gjensidige, Orkla og Fresh Fitness.

- Markedet for digitale møteplasser kan være uoversiktlig for de som skal kjøpe disse tjenestene. Den sentrale idéen bak etableringen av OnlineEvent er å gjøre dette valget enklere. Ved å tilby alt innen streaming, webinarer, digitale møteplasser, online events, videokonferanser, film, TV-studioløsninger og hybridløsninger, sørger vi for å tilpasse løsningen til kundens reelle behov og til lavest mulig kostnad, sier daglig leder i Medvind Eventbyrå, Ditlef M. Jacobsen, til Kampanje.

- Gikk dere inn med noen kontanter eller hvordan løste dere det avtaletekniske?

- Vi tar en 49 prosent eierandel, men utover det kan jeg dessverre ikke kommentere det avtaletekniske, sier Jacobsen.

Jacobsen, som startet opp bare én måned før hele Norge gikk inn i korona-lockdown i februar i fjor, vil i oppstartsfasen i tillegg til byrålederjobben i Medvind også være daglig leder i OnlineEvent. Både Captio og Medvind fortsetter med andre ord som egne selskaper og med egne selskapsnavn. 

Les også: Omsetningen i eventbransjen er halvert - Gyro-sjefen har brukt krisen til å tenke helt nytt

Event-omsetningen stupte i 2020

Eventbyrået Medvind er et av de større eventbyråene på det norske markedet med en omsetning p over 80 millioner kroner i 2019. Hvor stor nedgangen i 2020 endte på, er fortsatt ikke klart.

Selskapet har tjent rundt to millioner kroner de siste årene.

- Medvind hadde, som følge av koronarestriksjoner, en betydelig redusert omsetning i 2020 sammenliknet med 2019. Særlig de første månedene med permitteringer og generell stor usikkerhet var utfordrende. Situasjonen ble imidlertid vesentlig bedre utover høsten og vi har en relativt bra start på 2021, sier Jacobsen.

Tall fra Skatteetaten viser imidlertid at omsetningsnedgangen var stor for Jacobsen og Medvind Eventbyrå har rapport et omsetningsfall på over 80 prosent i perioden mars og ut desember 2020 fra 66 millioner kroner til drøye ti millioner kroner. Av kompensasjonsordningen har Medvind fått under én million kroner til å dekke de faste uunngåelige kostnadene.

Selv om det har vært motvind, mener de ansatte har gjort alt de kan for å få fremdrift.

- Selv om hver enkelt leveranse er vesentlig mindre i omfang, har vi takket være høy kompetanse og en rå stå-på-holdning fra de ansatte, klart å holde trykket oppe. Antall oppdrag har aldri vært så høyt, heller ikke antall nye kunder i løpet av kort tid og det er vi både takknemlige for og veldig stolte av, sier Jacobsen.

Han sier det er vanskelig å spå om når en mer normalisert hverdag vil komme tilbake for selskapet.

- Vår situasjon gjenspeiler jo samfunnet for øvrig og det er jo stor grad av usikkerhet rundt når vi vil nærme oss en ny form for «normal». Bransjens forretningsmodell er nok endret for alltid, men behovet for kompetanse for å bygge meningsfulle møteplasser, digitale, fysiske eller i kombinasjon, vil alltid være der og da er det gode grunner til å se lyst på mulighetene til Medvind Eventbyrå og nykommeren OnlineEvent, sier Jacobsen.

- Vært en enorm utvikling i markedet

Comify-gruppen er et relativt nytt selskap som har eierinteresser i flere kommunikasjonsselskaper som Molte, Captio og Rabagast Film. Som største eiere finner Martin Lønn, Johan Forsberg og Mads Høiby.  Styreformann Martin Lønne i Comify og Captio sier Captio har hatt en fantastisk vekst det siste året. Selskapet hadde i 2019 en omsetning på drøye fem millioner kroner.

- Det har vært en enorm utvikling i markedet og det er rom for å tenke nytt. Stadig flere av våre kunder ønsker å få mer ut av sine digitale møter og det er et behov for å utvikle tjenestene våre ytterligere. Å samle ressursene fra selskapene i Comify-gruppen og Medvind, gir oss en helt ny kraft og bredde i hva vi kan tilby kundene. Vi har stor tro på at OnlineEvent kan fylle en viktig rolle i markedet, sier Lønne.

Gründer og kreativ leder i Medvind Eventbyrå, Joakim Moe Røisland, sier eventbyrået kjenner godt til folkene i Captio.

- Etter at Medvind har brukt den flinke gjengen i Captio som underleverandør på mange digitale oppdrag, var det klart at Captio og Medvind hadde kompetanse som på en god måte kompletterte hverandre. At de, og de vi har blitt kjent med i Comify-gruppen er hyggelige og fine folk, gjorde det interessant å utforske mulighetene for et tettere samarbeid, sier Røisland.

Hardt rammet eventbyrå kjøper seg inn i strømmeselskap: - Vi har fått en bra start på året