Langer ut mot «grønnvasking-kampanje»: - Påstår at klimaskadelig virksomhet er bærekraftig

- De forsøker med dette å påvirke myndighetene til å la dem fortsette som før, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie Journalist

- Vår Energi sin reklamekampanje er et skoleeksempel på grønnvasking, når de påstår at klimaskadelig virksomhet er bærekraftig. Vage løfter om framtidige klimakutt hjelper ikke når kjernen i virksomheten er klimaskadelig olje og gass, sier Anja Bakken Riise, leder i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender til Kampanje.

Kampanjen Riise henviser til er utviklet av Stavanger-byrået Procontra, og ble lansert av det norske olje og gass-selskapet Vår energi i midten av april. I tillegg til å kjøres i nettaviser i hele landet, er annonsene også å finne på papir i flere regions- og lokalaviser. Annonsene er også å se på boards i Oslo, Stavanger og Hammerfest.

- Hovedgrunnen til at vi nå er ute med denne kampanjen er at olje- og gassnæringen er inne i en stor endring. Vi opplever at det offentlige ordskiftet knyttet til oljeindustrien kan være polarisert og helt svart-hvitt. Da forsvinner nyansene. Veldig mange får ikke med seg de store endringene som skjer i vår bransje, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Vår Energi til Kampanje.

Videre sier Wullf at olje- og gassnæringen nå er inne i en brytningsfase hvor det foretas noen viktige retningsvalg, blant annet med tanke på rammevilkår. Han sier også at de ved hjelp av målinger ved at de har stor oppslutning i befolkningen. 

- Mange forstår at vi er en næring som gir Norge store inntekter og arbeid til mange, samtidig som vi må løse klima og miljøutfordringene. Der har vi som næring mye å bidra med. Vi har satt oss noen ganske hårete klimamål, men for å nå de målene må vi ha rammevilkår som gjør at vi kan foreta store investeringer over lang tid, fortsetter han. 

- Prøver ikke å overbevise

Wullf sier at målgruppen for kampanjen «er dem som klarer å ha to tanker i hodet samtidig».

- De som klarer å se at vi både må ha olje- og gassnæringen og samtidig nå klimamålene. Vi vet at en liten del av befolkningen ikke ønsker olje- og gassnæringen, og de prøver vi ikke å overbevise. Vi vil vise de som tror på oss at vi tar det ansvaret det er forventet at vi skal ta, sier han.

- Hva frykter dere mest når dere går ut med dette budskapet – at man skal avvikle olje- og gassnæringen for fort?

- Nei, vi frykter ikke at det skal skje en avvikling, men vi ønsker oss stabile rammevilkår, slik at vi skal kunne gjøre klimainvesteringer og å fortsette å bidra til det norske felleskapet, sier Wullf og fortsetter:

- Det er vanskelig å gjøre investeringer for mange titalls milliarder kroner hvis vi ikke kan ha forutsigbare rammevilkår. Vi vet at verden trenger olje- og gass i mange tiår fremover, og vi vet at det er behov for produktene vi produserer, men at vi må produsere dem på en mer klimavennlig måte, og sikre at vi utvikler teknologi som kan fange og lage Co2.

Går bredt ut:

I tillegg til annonser på boards i Oslo, Stavanger og Hammerfest, kjører Vår Energi den nye reklamekampanjen sin i nettaviser over hele landet. Annonsene er også å finne i utvalgte regional- og lokalaviser. Foto: Knut Kristian Hauger

- Bryter med Grønnvaskingsplakaten

Riise mener Vår Energi sin reklame både bryter med Grønnvaskingsplakaten og Forbrukertilsynets veiledning for bruk av bærekraft i markedsføring.

Det er Fremtiden i våre hender, som sammen med Skift, Miljøstiftelsen Zero og WWF står bak Grønnvaskingsplakaten, som i følge dem selv har som formål å bekjempe «en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker». 

- De påstår at virksomheten er bærekraftig, men det er ikke mulig å dokumentere. De unngår å nevne hele livssyklusen, hvor oljen de henter opp vil bidra til klimagassutslipp når den forbrennes, sier Riise.

Hun refser også reklamekampanjen fra Vår Energi for å «framstille scenarier som fakta». 

–  Påstanden om at verden vil trenge olje og gass i mange tiår framover er et ønske fra selskapet, og unnlater å forholde seg til en verden i rask endring. De forsøker med dette å påvirke myndighetene til å la dem fortsette som før, sier Riise.

Les også: - Skivebom om grønnvasking

- Legger ikke skjul på at det er klimaskadelig

På kritikken fra Framtiden i våre hender svarer Wullf at Vår Energi ikke legger skjul på at de bidrar til CO2-utslipp og at det er skadelig for klimaet. 

- Det er det vi ønsker å gjøre noe med og har derfor satt mål om kraftige reduksjon av CO2-utslippene. Vi har alt innført flere tiltak som gir kutt og investerer blant annet i forskning og utvikling innen CO2-fangst og lagring, sier han. 

På spørsmål fra Kampanje om hvordan Vår Energi bidrar i klimakampen, trekker Wulff frem to konkrete eksempler.

- Via elektrifisering, som blir viktig for å nå klimamålene - både for olje- og gassnæringen og for andre næringer. Vi har allerede satt i gang et oljefelt i Barentshavet som drives med strøm fra land, og har her erstattet gassturbinene.

- I tillegg ser vi på muligheten for å lage hydrogen og ammoniakk fra gassen vi har funnet i Barentshavet. Hydrogen- og ammoniakkproduksjon, med CO2-fangst og lagring, er et av de store, spennende teknologiområdene som kan bidra til å redusere klimautslippene, sier han.

Les også: - Mange av de ti punktene i Grønnvaskingsplakaten handler om hva du ikke skal gjøre

Langer ut mot «grønnvasking-kampanje»: - Påstår at klimaskadelig virksomhet er bærekraftig