TV 2-sjefen om ny TV-avtale: - Har et sterkt ønske

Olav T. Sandnes kan ikke med sikkerhet si at de vil søke på den nye avtalen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Torsdag lyser regjeringen ut en ny kommersiell allmennkringkasteravtale. Dagens avtale med TV 2 løper ut ved nyttår, og den nye avtalen skal sikre et alternativ til NRKs nyhetssendinger på kommersiell TV i fem nye år. Til gjengjeld kan staten lokke med en kompensasjon på 150 millioner kroner i året, 15 millioner mer enn i dagens avtale.

Utlysningen kommer flere måneder senere enn planlagt. I fjor høst varslet regjeringen at de ville lyse ut avtalen rundt nyttår. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen forklarer forsinkelsen slik:

- Etter fremleggelsen av statsbudsjettet gjensto det enkelte avklaringer som vi har brukt noe tid på å få på plass.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet foreslo ministeren å utvide avtaleperioden for den nye avtalen til åtte år. Det viste seg å være svært lite populært blant TV 2s kommersielle konkurrenter, og avtalen regjeringen legger frem i dag er altså bare på fem år.

- Mediemarkedet er i rask endring. Bruken av lineær-tv har falt betydelig de siste ti årene, og strømmemarkedet har hatt en kraftig vekst. Samtidig utfordrer stadige innovasjoner og nye tjenester fra Big Tech-selskapene medienes rammebetingelser. Vi har derfor landet på at fem år er en passende varighet på en ny avtale, sier Trettebergstuen.

- Har dere et håp om at flere enn TV 2 vil søke?

- Ja, vi kunngjør dette åpent og bredt for at alle som ønsker skal ha mulighet til å søke.

Les mer: Regjeringen lyser ut ny TV-avtale - legger 75 millioner kroner mer i potten

- Tror det er fornuftig

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, kan ikke med sikkerhet si at de vil søke på avtalen.- TV 2 har vært en stolt allmennkringkaster i 30 år og opplever at samfunnsoppdraget er viktigere enn noen gang, så med forbehold om at vi ikke har rukket å lese utlysningen enda, har vi et sterkt ønske om å fortsatt kunne være en kommersiell allmennkringkaster, sier han til Kampanje.
- Den nye avtalen er i likhet med den forrige på fem år. Er det fornuftig?- Jeg tror det er fornuftig at man opererer med femårsperioder, fordi man ser en medieutvikling som tar stadig større fart. Jeg opplevde at intensjonen bak forslaget om å forlenge til åtte år også var å sikre godt grunnlag for konkurrenter, men vi har vært gjennom flere femårsperioder tidligere og tenker at det er naturlig også for en ny allmennkringkasteravtale.TV 2-sjefen er også glad for at ansatte ved distriktskontorene holdes utenfor lokaliseringskravet, slik kanalen har ønsket.- Helt grunnleggende handler en kommersiell allmennkringkasteravtale å sikre journalistikk og nyheter som folk kan stolte på. For vår del handler det også om det å kunne være en fortsatt vekstmotor i medie- og teknologibyen Bergen. Nå skal vi gå grundig gjennom utlysningen og vurdere hva den innebærer.- Er en økning på 15 millioner kroner i seg selv attraktivt?- Den reflekterer ikke jo inflasjonsnivåene vi nå ser, men det handler nok først og fremst og EU-regler. Vi har vært veldig forberedt på at det er den størrelsen en avtale vil ha når det gjelder kompensasjon.

Har vært kritisk:

Aftenposten-sjef Trine Eilertsen slo alarm da regjeringen ville utvide avtalen om kommersiell allmennkringkasting fra fem til åtte år. Foto: NTB

Aftenposten-sjef: - Gjør det ikke lettere for oss

Aftenposten-sjef Trine Eilertsen har vært blant dem som var sterkt kritisk til de foreslåtte endringene i avtalen. Nå er hun glad for at regjeringen har gått tilbake på forslaget om å utvide avtaleperioden.

- Sånn som mediemarkedet forandrer seg nå, så kan du ikke lage så lange avtaler med statsstøtte til én aktør. Du vet ikke hvordan konkurransebildet og verden vil se ut om to-tre-fire år, sier hun.

- Er fem år fornuftig?

- Jeg synes også det er lenge. Jeg skjønner TV 2s behov for forutsigbarhet, men det gjør det ikke lettere for oss å konkurrere med to store aktører som er garantert statsstøtte i mange år fremover.

- Kommer Aftenposten til å søke på oppdraget?

- Nei, ikke Aftenposten. Det kommer vi ikke til å gjøre, men det er ikke det som er poenget. I en verden der vi ser at alt beveger seg i regning av bilde og video, er det klart at de som får statsstøtte til å konkurrere på video har en stor fordel.

TV 2-sjefen om ny TV-avtale: - Har et sterkt ønske