Kulturministeren varsler kartlegging av ulovlig TV-strømming: - Følger dette tett

Kulturminister Lubna Jaffery varsler spørreundersøkelser og informasjonstiltak i kampen mot ulovlig strømming. Høyre er ikke imponert.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

For en knapp måneds tid siden kunne Kampanje fortelle at TV 2 anslår at rundt 300.000 nordmenn strømmer sport på TV ulovlig, noe som volder både kanalen og fotballtoppene bekymringer. Tallet ble lagt frem av TV 2-sjef Olav T. Sandnes på Fotballtinget i mars. 

Les mer: TV 2 går til angrep mot 300.000 pirat-seere – fotballtopper skremt av tyvtittingen 

Tallet har fått Høyre-politiker Tage Pettersen til å reagere. Før påske sendte han et skriftlig spørsmål til Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap)for å høre hva hun vil gjøre for å stoppe utviklingen.

Nå har Pettersen fått svar, og ministeren forsikrer Høyre-politikeren om at hun tar bekymringen på alvor.

- Salg av markeds- og TV-rettigheter er svært viktige inntektskilder for idretten. Jeg har derfor forståelse for at idretten, og særlig fotballen, er bekymret for utviklingen der ulovlige tjenester tar en større del av markedet. Jeg kan forsikre representanten om at dette er et problemområde Kultur- og likestillingsdepartementet følger tett, skriver Jaffery.

Hun trekker frem nye grep som spørreundersøkelser og mulige holdningskampanjer etter møte med bransjeaktører som Rettighetsalliansen og Nordic Content Protection i mars i år. 

- Det planlegges i vår en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av og årsakene til bruk av ulovlige tjenester. På bakgrunn av funnene vil det også bli vurdert ulike informasjonstiltak i regi av myndighetsnettverket og nettsiden velgekte.no rettet mot forbrukere. Slike informasjonstiltak er også et innspill fra flere bransjeaktører, skriver Lubna Jaffery i sitt svar til Høyre-politiker Pettersen.

Ikke imponert:

- Jeg skulle ønske at ministeren var mer proaktiv og ville ta reelle og konkrete initiativ for å sikre at lover og regler følges, slik at idretten kan dra nytte av det økonomiske potensialet som ligger her, til både bredde- og eliteidrett, sier Høyre-politiker Tage Pettersen.

Ingen «spill-krig» mot strømmerne

Da Kampanje omtalte TV 2-sjef, Olav Sandnes, sine møter med fotballtoppene på Fotballtinget, der han tok opp bekymringene omkring ulovlig strømming, luftet styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, ideen om å gå målrettet etter ulovlige strømmeaktører, slik regjeringen har tatt tak i utenlandske spillaktører. 

- Her må fotballen og NFF og Idrettsforbundet gå i bresjen mot myndighetene med informasjon om hvordan vi kan få stoppet dette. Det er rent tyvervi og vi må få stoppet det, sa Haug blant annet.

Departementet har tidligere uttalt til Kampanje at de ikke ser en slik fremgangsmåte som riktig kur, og kulturministeren er samtidig klar på at det er opp til rettighetshaverne selv å forfølge eventuell ulovlig strømming.

- Mitt inntrykk er at åndsverklovens regler i dag er tilstrekkelige for å kunne håndheve rettighetene, men jeg er åpen for innspill fra bransjeaktører dersom de skulle se behov for ytterligere regulering, skriver Jaffery i sitt svar.

- Bekymringsfullt

Tage Pettersen er ikke særlig imponert over Jafferys svar.

- Det fremstår åpenbart utfra svaret fra statsråden at hun ikke har gjort noen ting rundt problemstillingen om ulovlig strømming av sport, og det virker ikke som det ligger noen planer for å ta tak i dette heller. Det mener jeg at er bekymringsfullt, sier stortingspolitikeren til Kampanje før han fortsetter:

- Å si at noe er et økende problem, men samtidig vise til regler fra 2013 og 2018, bidrar ikke til i noe som helst. Mitt spørsmål til statsråden handlet også om hvilke konkrete tiltak hun planla.

- Hun viser til en spørreundersøkelse og mulige informasjonstiltak som grep de vil ta. Er det godt nok i møte med ulovlig strømming?

- En spørreundersøkelse og informasjonstiltak er åpenbart ikke godt nok. Dette er noe jeg er overbevist om at statsråden også vet selv. Tror hun virkelig at folk som skaffer seg en ulovlig IPTV eller strømmer sport ulovlig, ikke vet at dette er ulovlig, undrer Pettersen.

- Ønsker Høyre å følge opp dette sakskomplekset videre? 

- Det er statsråden og kulturdepartementet som har ressurser til å ta tak i problemet. Dette må de gjerne gjøre i samarbeid med andre aktører, men statsråden og hennes departement må utvilsomt jobbe mer med dette problemet en det de tilsynelatende gjør i dag, svarer Pettersen.

Kulturministeren varsler kartlegging av ulovlig TV-strømming: - Følger dette tett