Fjordkraft på sjarmoffensiv

Se tall fra denne månedens Reklamebørs her.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

Denne måneden er det radio som måles i Reklamebørsen. Blant de fem annonsørene med høyest trykk i juli, var Fjordkraft, som i sin radiospot reklamerer for at deres kunder får billigere drivstoff hos Shell. Direktør for massemarked og vise-administrerende direktør i Fjordkraft, Trond Larsen, sier til Kampanje at denne radiospoten er del av en større kampanje.

- Radiospotreklame i Fjordkraft-Shell kampanjen har vært et bevisst valg. Man er gjerne ute og kjører bil når man trenger drivstoff så dette budskapet har vært veldig rett for radio i denne kampanjen. Det viser også salgsresultatene som har vært enda bedre enn forventet.

Radiospoten er del av en kampanje som har gått over flere måneder, der hovedtrykket har vært på tv.

- Vi tok budskapet og tilpasset det til radio. Utgangspunktet er reklamefilmen - det er samme musikk og samme voice, sier Larsen.

Hør radiospoten her!

I denne omgangen av Kampanje reklamebørs oppgir 15 prosent av de spurt at de har hørt reklamespoten til Fjordkraft. Gjennomsnittet for de fem radiospotene som er målt, var på 18 prosent. I gjennomsnitt husket 50 prosent hvem som var avsender for de ulike radiospotene, og Fjordkrafts radioreklame skåret noe under dette med 43 prosent.

- Prøver å være konsistente
Sammen med reklamebyrået Knowit i Bergen har Fjordkraft utarbeidet kommunikasjonsplattformen, og Knowit har også stått for produksjonen av tv-filmer og animasjoner. Radioproduksjonen er det også Knowit som har stått for sammen med lydstudioet Sounds Familiar.

- Vi jobbet frem en kommunikasjonsplattform og lager reklamebudskapet sammen med Knowit. Vi prøver å være konsistente på alle plattformer og bruker logoen veldig aktivt. Det er én av grunnene til at vi bruker tv som plattform mye. På radio prøver vi også å få frem jingelen. Med vår lydlogo ønsker vi å fremstå som sjarmerende og vennlig, og erfaringen er at mange kommer i god stemning når de hører den, sier Larsen til Kampanje. Lydlogoen har blitt utarbeidet av Knowit og i samarbeid med en musiker.

Av de som har deltatt i denne utgaven av reklamebørsen, oppgir 57 prosent at de liker radioreklamen til Fjordkraft. Her er gjennomsnittet på 60 prosent.

- Fornøyd med radio
Bruttotall fra Nielsen viser at Fjordkraft i 2013 brukte rundt 14,8 millioner annonsekroner (før rabatter), og største mediekanal var uten tvil tv, der det ble lagt igjen rundt 12,2 millioner kroner. Andreplassen er det utendørs eller in-store som innehar med rundt 2,4 millioner kroner. Ingen annonsekroner ble lagt igjen i radio.

I første halvår i 2014 har Fjordkraft allerede brukt mer på annonsering enn i hele fjor med 16,6 millioner kroner. Mediemiksen har også endret seg slik at de allerede har brukt i underkant av sju millioner brutto annonsekroner på radio, men tv er fremdeles viktigste annonsekanal – og de har lagt igjen rundt ni millioner annonsekroner her før rabatter.

Selv om tv er den kanalen som Fjordkraft tyr til i de fleste tilfeller, har de benyttet radioreklame to ganger i løpet av det siste året.

- Vi er fornøyd med radio som kanal, og har selv gjort tester med eget måleverktøy. Det passer fint inn i miksen sammen med andre kanaler. Dette er den miksen vi har best erfaring med, sier han.

- Hva tenker du om fremtiden til radioreklame?

- Dette er selvfølgelig noe vi følger tett. Det er jo litt den samme problemstillingen med tv og tv-reklame. Vi vil til enhver tid måle og bruke de verktøy som er tilgjengelig – det gjør vi sammen med reklame- og mediebyrå. Resultatene av testene og kampanjens formål avgjør mediemiks og trykk i den enkelte kanal, avslutter han.

Oppslagsbilde: REUTERS/Ilya Naymushin

: Reklamebørsen

  • Kanal: Radio

  • ANNONSØR: Fjordkraft

  • REKLAMEBYRÅ: Knowit

  • MEDIEBYRÅ: Mood

  • - Hva vil bli den største endringen i mediemiksen i år?
    - Vi bruker til enhver tid kampanjens formål, mediets styrke og ikke minst analyser av hva som gir resultater som bakgrunn for medievalg. Det vil vi også gjøre i kommende år, sier Trond Larsen.

  • Reklamebørsen er levert av Penetrace og Omnicom Media Group. Feltarbeidet er utført av Ipsos MMI. Feltperiode er juli. Antall respondenter: 541. Ti ganger i året velger vi ut de fem største kampanjene i ett av de følgende medier: tv, radio, internett, print og utendørs. En kampanje kan kun måles én  gang.

Fjordkraft på sjarmoffensiv