Radio Norge fortsetter å blø – har tapt over 50 millioner kroner på to år

De ferske årstallene viser at radiokonsernet gikk på en ny, stor smell i fjor.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Tapene i det britiske radiokonsernet Bauer Media med sine radiokanaler Radio Norge, Radio Rock og Radio Vinyl, blir bare verre og verre. Radiokonsernet gikk med et tap på nesten 30 millioner kroner i 2018.

- 2018 var som planlagt et investeringsår for å bedre våre lytterandeler inn i 2019 og det har vi klart, sier den nye radiosjefen i Norge, Jim Receveur til Kampanje.

Han viser til tall fra perioden januar til juli i år som viser at andelen har økt til 11,5 prosent, opp fra 10,7 prosent i 2018.  

Det ser ut som at vi skal klare å levere bedre resultater i 2019. Jim Receveur

Bytte av toppsjef

Det var i juni i fjor at toppsjefen gjennom de siste seks årene, Lasse Kokvik, forsvant ut døren og kort tid etter ble sjefen for den danske virksomheten i Bauer Media presentert som ny sjef også for Norge. Receveur kunne allerede den gangen fortelle Kampanje at selskapet ville gå med underskudd også i 2018.

- Det er vi fortsatt helt OK med. Det er en del av strategien til Bauer å investere og lære av hva som går bra og hva som ikke går fullt så bra. Jeg var klar over situasjonen da jeg takket ja til jobben, sa Receveur da han tok over radiovirksomheten.

Noen måneder senere er altså tapet på nesten 30 millioner kroner et faktum og dermed har selskapet tapt nesten 52 millioner kroner de to siste årene.

- Hvordan dekker dere opp underskuddene?

- Ja. Vi fikk et kapitalinnskudd i fjor for å gjennomføre de investeringene som var planlagt.

- Er det på grunn av de svake tallene og resultatene at Kokvik måtte gå?

- Jeg kan ikke uttale meg om Kokviks avgang.

Les også: Fortsatt «Popquiz»-trøbbel for Finn Bjelke – ny Bauer Media-sjef mest opptatt av å gå med overskudd i 2020

Liten opptur:

Oppturen til «Finn Bjelkes Popquiz» på Radio Vinyl imponerer den nye Bauer Media-sjefen Jim Receveur. Fallet i reklameomsetning i radiomarkedet og fortsatt underskudd plager den nye radiosjefen mer. I mitden markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey. Foto: Knut Kristian Hauger.

Fikk inn mer kapital

Ifølge årsrapporten skjøt Bauer internasjonalt 25 millioner kroner i kapital i 2018 og selskapet har en egenkapitalandel på 25 prosent.

- Vil det være behov for nye kapitalinnskudd fra Bauer i 2019?

- Det er per dags dato ikke planlagt noen nye kapitalinnskudd i 2019.

Radiokonsernet Bauer Media har slitt med fallende inntekter de siste årene og tidligere i år ble ni personer sagt opp og det er et fortsatt fall i inntekter som er årsaken til at tapene i selskapet forverrer seg. Kostnadene i 2018 var til og med litt ned sammenlignet med 2018.

Receveur har tidligere uttalt at det ikke foreligger noen planer om ytterligere kutt i den norske radiovirksomheten og at selskapet har som mål å bli lønnsom igjen i løpet av ett til to år.

- Da vil vi vel se en bedring i 2019?

- Det ser ut som at vi skal klare å levere bedre resultater i 2019.

Den samlede radioomsetningen stuper

Da må med andre omsetningen og salget av radioreklame opp. Omsetningen til Bauer i 2018 fortsatte imidlertid å falle til 166 millioner kroner og det var en nedgang på åtte millioner kroner til 166 millioner kroner. Tilsvarende omsetning i 2017 var på 174 millioner kroner. Dermed mistet både Bauer Media og den største kommersielle radiokanalen P4 Hele Radio Norge omsetning etter det krevende omstillingsåret 2017 der industrien gjennomførte den store teknologiomleggingen fra FM til DAB. DAB-overgangen barberte bort nesten 50 millioner kroner i omsetning fra det norske markedet for radioreklame.

- Lytterne er kommet tilbake og nå må annonsørene få tilbake tilliten til radio slik at de også kommer tilbake, sier Receveur.

Men annonsetallene for 2019 er imidlertid lite lystig lesing ettersom både IRM-tallene og mediebyrå-tallene viser en nedgang i første kvartal på henholdsvis minus 12,3 prosent og 18,4 prosent. De siste mediebyråtallene fra mediebyråene viste at reklamekjøperne hadde brukt 25 millioner kroner mindre på radio i første halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

- Det er mulig å snu utviklingen. Jeg har 30 års erfaring i denne bransjen og er en entreprenør. Slik jeg ser det er dette et entreprenør-case og ett fantastisk case i så måte. Jeg er for sikre at ting går bedre og for å jobbe med alle de flinke folkene som er her slik at vi sørge for at annonsørene får mer ut av sine reklameinvesteringer, sa Receveur til Kampanje før sommeren.

Her ser du tallene til Bauer Media i Norge. Alle tall i MNOK.Fra vondt til verre for Radio Norge

Bauer Media 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 164,1 174,7 - 6
Driftsresultat - 28,8 - 22,8 - 26
Resultat før skatt - 28,9 - 23,3 - 24

Radio Norge fortsetter å blø – har tapt over 50 millioner kroner på to år