Vil ha slutt på Gaza-tausheten i næringslivet: - Har vært stille altfor lenge

Men NHO-direktør er uenig i at næringslivet feiger ut.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

Den siste tiden har det funnet sted en debatt om norsk næringslivs samfunnsengasjement, eller rettere sagt fravær av engasjement i den pågåenge krigen mellom Israel og Hamas på Gaza. Flere har vært kritiske til næringslivets taushe i denne konflikten, og en av de som tidlig satte i gang debatten er blant annet tidligere kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kristina Bolstad Picard. 

I et innlegg i Dagens Næringsliv spør Picard «hvor er de modige lederne når krigen raser i Midtøsten». Spørsmålet settes opp mot engasjementet norske bedrifter har vist ovenfor Ukraina. 

- For meg har brutaliteten i krigen vært helt sjokkerende, sier Picard til Kampanje. 

Hun forteller videre at det har gjort henne litt desillusjonert.

- Jeg trodde ikke det var mulig at angrep og drap på sivile og barn kunne pågå på denne måten i 2023. For meg rokker dette ved noe helt grunnleggende og jeg synes det er skremmende at engasjementet ikke er større når sivilbefolkningen angripes på denne måten, sier hun. 

Picard sier at det for henne handler om at det prinsipielle må gjelde uansett.

- Vanligvis er vi ganske tydelige når folkeretten blir brutt og det begås så brutale overgrep mot sivilbefolkningen. Denne gangen synes jeg det var altfor stille, sier hun.

Hun sier videre at hun tidligere har vært stolt og imponert over hva norsk næringsliv klarer å mobilisere av krefter og tiltak når det gjelder. De siste årene har næringslivet i Norge ikke vært redde for å vise sitt engasjement og satt profitten til side i saker knyttet til den russiske invasjonen i Ukraina og Pride.

- Jeg ble veldig urolig av at det ikke var noen tydelig stemmer fra næringslivet om det som foregår på Gaza, sier Picard.

Les også: Havnet i stormen: - Det var helt vanvittig og folk ville boikotte os

«Dagsnytt 18» innslaget med Kristina Bolstad Picard var dråpen som fikk meg til å innse at kanskje min stemme trengs for å få næringslivet på banen. Ståle Nistov, dministrerende direktør i Flytoget.
Tydelig inspirert:

Flytoget-direktøren, Ståle Nistov ble inspirert av tidligere bransjekollega: - Hun pirket borti noe jeg har kjent på lenge, sier han.

- Dråpen som fikk meg til å innse

De siste ukene har Kristina Bolstad Picard vært i flere NRK-debatter om temaet og en som fikk med seg innslaget med Picard er administrerende direktør i Flytoget, Ståle Nistov. Han forteller Kampanje at han ble tydelig inspirert til å bryte stillheten.

- Innslaget med Kristina Bolstad Picard var dråpen som fikk meg til å innse at kanskje min stemme trengs for å få næringslivet på banen. Om dette er måten å gjøre det på vet jeg ikke. Men jeg kjente på at nå må jeg tørre å gjøre det. Har jeg en stemme, så får jeg bruke den, sier han. 

I et innlegg på Linkedin oppfordrer han nå flere ledere til å komme på banen.

- Som næringslivsleder har jeg vært stille - altfor lenge. Det er ikke fordi jeg ikke har brydd meg, eller fordi jeg har vært redd for at noen skulle bli sint på meg for hva jeg sier. Jeg har vært stille fordi det har vært vanskelig å finne hva jeg skulle si, skriver han. 

Nistov sier til Kampanje at han har kjent på dette siden krigen brøt ut i oktober. Nå utfordrere han flere ledere til å gjøre det samme, sånn at situasjonen ikke eskalerer seg. 

 - Det er sikkert mange som kjenner på en utrygghet i Norge også. Så det er en del av det, å øke vår bevissthet og passe på hva vi gjør og hvordan vi kan ytre oss, sier Nistov.

- Er det nok å poste en ytring på sosiale medier? 

- Om det finnes bedre måter å vise at også «Bjørvika» bryr seg, tips meg veldig gjerne. Vi er åpne for innspill og tanker. Myndighetene og hjelpeorganisasjoner har vært veldig tydelig, mens næringslivet har ikke vært så tydelige som vi har vært i andre situasjoner. Men nå må vi finne ut av hva vi faktisk kan gjøre, sier Nistov.

Sparket i gang debatten:

Tidligere kommunikasjonssjef i Bane Nor, Kristina Bolstad Picard sparket i gang debatten om modige ledere.

- Må ha respekt for at det er krevende

Også direktør for arbeidslov og tariff i NHO, Nina Melsom, har engasjert seg i saken. På spørsmål fra NRK sist helg om næringslivet kunne vært modigere i konflikten, svarte Melsom at «vi må ha respekt for at det er en vanskelig konflikt å ha noen klare tanker om». 

- Når vi ser det som utspiller seg så er det veldig viktig at vi holder fast ved ytringhfriheten. Det er ikke ytringsplikt, men ytringsfrihet. Og vi må ha respekt for at bedrifter vegrer seg, sa Melsom.  

Når Kampanje tar kontakt med NHO-direktøren sier Melsom til Kampanje at de er «uenige i at næringslivet ikke er modig.»

- Dette er storpolitikk og vi må ha respekt for at bedriftene synes det er krevende å ta stilling. Samtidig synliggjør denne debatten betydningen av ytringsfrihet i næringslivet, sier Melsom

Hun sier videre at mange synes denne konflikten er sammensatt og vanskelig.

- Mange er kanskje redde for å eskalere konfliktnivået, og har tillit til at norske myndigheter står nærmest til å ta kloke avgjørelser i denne saken. Samtidig er det viktig å huske at det går an å vise engasjement på flere ulike måter. Å legge til rette for både ytringsfrihet og respekt for hverandre på arbeidsplassen er sentralt.

Melsom erkjenner at det på norske arbeidsplasser jobber mennesker med ulik nasjonalitet, etnisitet og religiøs bakgrunn. Hun mener bedriftene har ansvar for å skape et godt og ivaretakende arbeidsmiljø for alle sine ansatte.

- Når vanskelige situasjoner oppstår er dette spesielt viktig. Ytringsfrihet må kombineres med omsorg for hverandre. Her har ledere et særlig ansvar, sier hun. 

Vi må vise respekt:

Leder for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom er ikke enig i at norske ledere ikke er modige nok. - Vi har ytringsfrihet i Norge, og ikke ytringsplikt og det også må respekteres, sier hun.

- Næringslivet har jo muskler og midler

Tilbake hos Kristina Bolstad Picard så sier hun det står respekt av engasjementet til Flytoget-direktøren. Hun sier hun beundrer Nistov for å ha stått opp.

- Jeg synes eksempelet og teksten til Ståle Nistov var veldig fin. 

- Men hvordan skal man eksempelvis gå frem hvis man har flere berørte nasjonaliteter blant ansatte?

- Ledere kan si noe internt, si noe eksternt, og også putte noen penger bak ordene som viser handling. Næringslivet har jo muskler og midler til å støtte opp om det humanitære arbeidet, og på denne måten vise gjennom handling at de ønsker å bidra. Man kan også tørre å være en mer tydelig stemme utad overfor politikerne om at dette er forferdelige overgrep, sier hun. 

På spørsmålet om ytringsfrihet versus ytringsplikt og respekten for at bedrifter velger ikke å ytre seg, svarer Picard at hun er enig i at vi ikke har ytringsplikt i Norge.

- Det som uroet meg, var at jeg ikke så noen som reagerte offentlig på dette. Det trenger ikke være riktig for alle, men når så brutale angrep på menneskeverdet har pågått uke etter uke, synes jeg det er urovekkende at ikke flere sier noe, sier hun. 

Hun legger til at hun ikke tror at norske bedrifters engasjement verken vil bidra til fred eller eskalering, «slik NHO er redd for».

- Likevel er det viktig at vi som et samfunn står for noe i en krevende tid. Vi har et stort mangfold på arbeidsplassene og mange har ganske tunge dager. Brutaliteten i det vi får inn på telefonene våre, gjør at både vanlige arbeidstakere, og de med sterkere tilknytning til området, er sterkt preget av det som foregår. Det er viktig å ta det på alvor, og vise varme i vårt samfunn selv om vi ikke får hjulpet menneskene på Gaza akkurat nå, fortsetter hun. 

Picard mener at det handler om å verne om verdiene våre.

- Skal verdifanen holdes høyt i noen saker, må man også gjøre det når landskapet er mer utfordrende. Vi kan ikke være selektive. 

Vil ha slutt på Gaza-tausheten i næringslivet: - Har vært stille altfor lenge